tisdag 26 april 2011

Wikileaks, svensk media och GITMO

En mängd nya dokument om Guantanamo-basen har framkommit genom Wikileaks - dokument som beskriver saker som tidigare inte varit kända, något New York Times - som tillsammans med en del andra tidningar delgivits dokumenten - här rapporterar om.

Dokumenten redogör för fångarnas situation mellan 2002-2008, och hur dessa kom att tas in på Guantanamobasen. Dokumenten beskriver vad fångarna hade i fickorna när de tillfångatogs: alltifrån bussbiljetter, till falska id-kort och restaurangnoter och även dikter. Dokumenten beskriver fångarnas sjukdomar, depressioner etc - samt serieförhör efter flera års tid där man fortfarande hoppas kunna utvinna outforskade fickor av information. Dokumenten innehåller också mängder av tidigare opublicerade bilder på fångarna.

Dokumenten säger inte särskilt mycket om de tuffa förhörsmetoderna, men däremot beskrivs hur fångar hittat på historier om övergrepp. Dokumenten visar också att majoriteten av de nuvarande 172 fångarna är farliga, men att ungefär en tredjedel av de 600 fångar som skickats iväg till andra länder också räknades som "högriskfångar".

Dokumenten ger också en inblick i den många gånger bristande underrättelseinformation som gjorde att Bush- och senare Obama-administrationen ansåg det nödvändigt att hålla Guantanamo öppet. De som ansågs vara lönnmördare för Al Qaida eller som försökt, men avbrutit självmordsdåd, ansågs extra farliga.

Dokumenten beskriver också hur oskyldiga skickades till GITMO. Ett exempel var en herde vid namn Sharbat - fånge 1051 - som 2003 fångades i närheten av var en bomb just exploderat. Han förnekade dock saken och sa att han bara var en herde, och utredning gjorde också detta synnerligen trovärdigt. Ändå skickades han till Guantanamo och blev inte frisläppt förrän 2006.

Dokumenten beskriver också, te x hur Mohammed Qahtani - som det är känt blev torterad genom att överanvände de metoder man av Bush-administrationen blivit instruerade om - bland annat tvingades han gå i koppel som en hund, och även urinera på sig själv (saker som instruktionerna för förhören inte tillät).

New York Times skriver om dokumenten:

Yet for all the limitations of the files, they still offer an extraordinary look inside a prison that has long been known for its secrecy and for a struggle between the military that runs it — using constant surveillance, forced removal from cells and other tools to exert control — and detainees who often fought back with the limited tools available to them: hunger strikes, threats of retribution and hoarded contraband ranging from a metal screw to leftover food.


Man skriver också om hur underrättelsevärdet bland fångarna på Guantamao - dit inga nya fångar skickats sedan 2007 - minskat drastiskt med tiden:

No new prisoners have been transferred to Guantánamo since 2007... As a result, Guantánamo seems increasingly frozen in time, with detainees locked into their roles at the receding moment of their capture.


Men dokumenten visar också hur somliga fångar faktiskt var farligare än allmänheten tidigare vetat om. Bland annat genom att Khalid Sheik Mohammed beordrat en boende från Maryland att försöka döda Pakistans tidigare president Pervez Musharraf - något KSM sedan sa gjordes för att se om förövaren var villig att göra en sådan sak.

Sammanfattningsvis:

Dokumenten skildrar många nya detaljer - men de stora dragen i dokumenten förmedlar inga större nyheter. Läser man svenska tidningar får man dock det intrycket. Rubriken till New York Times-artikeln löd "Classified Files Offer New Insights Into Detainees". SVD:s artikel om ämnet har dock rubriken "Wikileaks: Oskyldiga hölls som fångar på Guantanamo" - att detta inte blåses upp av New York Times beror på att detta inte är någon nyhet - det är väldigt gamla nyheter och inget som uppdagats av Wikileaks. De nya saker Wikileaks-dokumenten tillför i kunskapen Guantanamobasen har med helt andra saker att göra, som te x fångarnas vardag, och diverse smådetaljer som tidigare inte varit kända. SVD skriver dock så här:

Dokumenten har släppts till flera medieföretag och granskningen visar bland annat att många fångar som efter förhör bedömts utgöra en hög risk släpptes eller lämnades tillbaka till sina hemländer.

Men dokumenten visar även på det omvända förhållandet. Flera dussin fångar uppges ha funnits vara oskyldiga men ändå hållits kvar i flera år.


Magnus Ranstorp, terrorexpert på Försvarshögskolan, kommenterar också han Wikileaks-uppgifterna som om de var nya nyheter och säger:

– Det här visar på en extremt undermålig filtrering av vilka som var misstänkta terrorister. Guantánamo är ett sorgligt kapitel för USA, säger Ranstorp.


Länge fram i artikeln betonar han också andra saker, hur det också fanns farliga fångar som fastnade i nätet och hur de flesta oskyldiga vid det här laget har släppts. Men det initiala intrycket av SVD:s artiklar är onekligen att ny information nu kommit fram om Guantanamobasen under Bush-åren och de oskyldigas situation på basen.

Det har svenska tidningar försökt lyfta fram som en "nyhet" vid tidigare tillfällen. Och jag rekommenderar mitt inlägg Vinklad svensk media om Bush och GITMO från den 10 april 2010. Läsa gärna den artikeln - där mina kommentarer till de saker som där nämns duger lika bra som kommentarer till Wikileaks senaste uppgifter som alltså inte är så nya som svenska tidningar verkar vilja få dem att framstå som.

Guantanamobasen var en utmärkt idé - och i takt med att tiden gått har allt fler faktum bekräftat detta. Vad som kan kritiseras är de oskyldiga som suttit inspärrade, och de övergrepp som faktiskt begåtts (dvs de övergrepp som begicks och som stred mot/gick utöver de tuffa förhörsinstruktioner som Bush-administrationen godkände). Men de flesta av de oskyldiga är släppta - och det har som bekant inte alltid varit lätt att skicka "tillbaka" fångar pg a att "Gitmo-stämpeln" skulle göra dem till föremål för död och tortyr i hemländer där man är betydligt mindre nogräknade med vilka som är skyldiga eller oskyldiga än USA är.

För mer ingående och vettig information om Guantanamo än de saker svensk press för närvarande i röda varningsfärger målar upp så rekommenderas mina artiklar nedan.


Se även tidigare inlägg:

Vinklad svensk media om Bush och GITMO 20100410

Felaktig svensk rapportering om CIA:s förhörsdokument 20090530

------------------

500 talibaner rymmer från fängelse i Afghanistan 20110426

2 kommentarer:

Alien Intervention sa...

"En mängd nya dokument om Guantanamo-basen har framkommit genom Wikileaks - dokument som beskriver saker som tidigare inte varit kända,"

Mja, det är en sanning med modifikation. Kända har de varit sedan dag 1, men de som yttrat dessa sanningar har stämplats som foliehattar, stötts ut och blivit ignorerade av den stora massan.

Ronie Berggren sa...

Vad jag syftade på är alla nya detaljer som kommit ut - fotografier, loggar etc. Några större nyheter har inte uppdagats, påpekar jag också.