onsdag 27 april 2011

Obama förnyar personalstyrka: uppgraderar Bush-anställda

Obama-administrationen har pålyst att CIA:s nuvarande chef Leon Panetta blir ny försvarsminister efter Robert Gates som förväntas lämna sin post efter sommaren, medan nuvarande befäl för insatserna i Afghanistan, general David Petraeus tar Panettas nuvarande plats som CIA-chef.

Ryan Crocker, som tidigare varit USA:s ambassadör i Irak och även ämbetsman i Afghanistan kommer att bli USA:s nye ambassadör i Afghanistan.

Panetta har varit en duglig, men långtifrån någon förträfflig CIA-chef. David Petraeus har varit en strålande general. Bättre hade dock förmodligen varit om Petraeus blev försvarsminister.

Ryan Crocker kommer - i ljuset av tidigare arbetsuppgifter - förmodligen att bli en utmärkt ambassadör i Afghanistan, och definitivt bättre än Karl Eikenberry. Det faktum att Obama behållit så många av Bush-administrationens personal på nyckelposter är mycket positivt. Att han nu byter bort sin egen tämligen värdelösa Afghanistan-ambassadör mot Crocker är mycket välkommet - och på sätt och vis kompenserar obama genom detta sitt tanklösa avskedande av tidigare Afghanistan-general Stanley McChrystal, som för några dagar sedan gavs upprättelse av militären som efter en utredning konstaterade att det inte fanns några bevis för att McChrystal begått några fel - trots att Obama alltså sparkade honom efter att kritiska uttalande mot Vita Huset uttalats i tidningen Rolling Stone.

I tidningen uttalade sig McChrystals personal kritiskt om Obama, vice-president Biden, Afghanistan-ambassadör Karl Eikenberry och regionsdiplomat Richard Holbrooke - för vilket McChrystals sparkades personligen av Obama. Nu har Obama alltså valt att byta ut den ambassadör McChrystal kritiserade mot en av Bush-administrationens toppdiplomater. Richard Holbrooke avled 2010 och är således han inte heller kvar - Joe Biden, som är administrationens mest inkompetente medlem - verkar dock tyvärr sitta säkert i sadeln.

Inga av dessa saker nämns dock i de svenska tidningarna, som istället utifrån åratals gamla nyheter ältar att Mehdi Ghezali fick sitta 2,5 år på Guantanamo.

Källor: SVD, BBC, Fox News

Se även tidigare inlägg:

Afghansk soldat om general McChrystal 20100627

Biden besöker Afghanistan i vakuumet efter Holbrooke 20110112

Inga kommentarer: