tisdag 19 april 2011

Eric Holder avskaffar anti-porr-departement

Konservativa grupper är upprörda över att justitieminister Eric Holder i fredags i tysthet avskaffade The Obscenity Prosecution Task Force - ett specialdepartement inom justitiedepartementet, bildat 2005 av Bushs justitieminister Alberto Gonzales i syfte att motverka grov pornografi - ett departement som skapades efter påtryckningar av konservativa grupper som klagade på att domare nästan aldrig stoppade obscen vuxenporr.

Anti-porr-politik var en viktig sak för den gamla kristna högern under Ronald Reagan - men intresset minskade under George Herbert Walker Bush och Bill Clinton. Under George W. Bush försökte konservativa grupper lyfta frågan igen och 2005 tillsattes alltså departementet.

Obama-administrationen förklarar att man med nedstängandet inte ämnar sluta försöka stoppa obscen pornografi - som enligt federal lag är förbjuden, men där gränsdragningen till vad detta är, är svår att avgöra - men att detta däremot hanteras bättre av The Criminal Division’s Child Exploitation and Obscenity Section och av åklagare.

“Re-incorporating the prosecution of obscenity violations into the Child Exploitation and Obscenity Section, as opposed to having a separate task force, provides for increased collaboration among experienced attorneys and agents, and gives our prosecutors the most solid foundation possible for pursuing their mission,” sa justitiedepartementets taleskvinna Laura Sweeney om förändringen.


Departementet har dock haft bristande resurser, vilket gjort att man nästan exklusivt fokuserat på barnporr. Med det nya departementet ville man göra ett försök att ta sig an åtminstone en del av den obscena vuxenporren. Departementet i sig gjorde inte nämnvärt mycket men justitieminister Gonzalez hade däremot anställt åklagaren Brent Ward från Utah, som aggressivt försökte driva åtal. Han var också missnöjd med att såväl Bush- som Obama-administrationen drev för få åtal ifråga om obscen vuxenporr. Han beklagade sig och sa:

"I’ve got my hands tied behind my back. They won’t let me do my job.’ There was never a commitment to doing this."


Och i ett e-mail från 2006 skrev han:

“It has now been 10 months since I arrived here. In that time, two cases have been indicted. In light of this, the Task Force would have to be considered a failure so far.”


Obama-administrationen beslöt när de tillträdde att låta departementet fortsätta med de åtal som drevs när Obama tillträdde. Men dödsstöten för departementet kom förmodligen i juli förra året när man förlorade ett åtal mot porrproducenten John Stagliano i en federal domstol. Domare Richard Leon - tillsatt av George W. Bush - avfärdade flera åtalspunkter och sa:

“I hope the government will learn a lesson from its experience,”


Fd justitieeminister Albert Gonzalez förklarar dock i en kommentar till Politico att han alltid ansett att barnporr varit viktigare att bekämpa men att han satte upp departementet efter klagomål från familjer runtom i landet över den obscena vuxenpornografin:

“I did hear concerns about how prevalent pornography is and how easy it is to access now,” he told POLITICO. “It made sense to have in effect a more concerted, more focused effort by creating a task force that brings different capabilities, different experience to the table as a springboard for greater success.”


Gällande Obama-administrationens beslut att nedmontera departementet säger han:

“There are always competing priorities and objectives, and they may have felt that there was perhaps today a more effective way in dealing with this issue. I don’t want to second-guess it or want to be critical of it,” Gonzales said. “I have to believe they believe as strongly as I do that crimes against children and obscenity should be addressed — one way or another.”


Alla är dock inte nöjda. I början av april sände 42 senatorer ett brev till justitieminister Holder där de manade denne att väcka fler porråtal. I brevet, som till största del var undertecknat av konservativa republikaner men även av 6 demokrater, skrev de bland annat:

"We write to urge the Department of Justice vigorously to enforce federal obscenity laws against major commercial distributors of hardcore adult pornography," the senators wrote. "We believe it is imperative that the Department, with cooperation by the FBI, investigate and prosecute all major producers and distributors of adult obscenity. We need your leadership."


Och vidare:

"We know more than ever how illegal adult obscenity contributes to violence against women, addiction, harm to children, and sex trafficking. This material harms individuals, families, and communities and the problems are only getting worse,"


Nu är departementet dock stängt, vilket välkomnas av porrindustrin och av yttrandefrihetsförespråkare:

“It’s a very smart and pragmatic move on the part of the administration,” said Diane Duke of the Free Speech Coalition, a group representing businesses that produce sexually-explicit entertainment. “It was a witch hunt against folks in the industry, and it wasn’t one that was particularly successful. … It just seems like, finally, the Department of Justice has caught up with the rest of the nation.”


Ett förbud mot vuxenporr känns tämligen absurt i ett land med yttrandefrihet som en av hörnstenarna. Och gränsdragningen mellan vad som är "obscen" pornografi eller ej ter sig i princip omöjlig. När blir en sexuell läggning för pervers för att tillåtas?

Den frågan kan diskuteras om man nu anser att det bör finnas lagar mot vuxen obscenitet. Att ett gäng lagstiftare från Washington DC - pressade av en socialkonservativ familjefalang som ser porr, droger och annat som enbart strikt negativt - däremot skulle få rätt perspektiv på saken betvivlar jag dock starkt. Och här - likt i fråga om den federala regeringens krig mot droger håller jag med Eric Holder, som i normala fall annars brukar få det mesta fel.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Eric H. Holder tänker stoppa åtal av laglig marijuana 20090319

Inga kommentarer: