lördag 3 november 2012

Aron Modig lovordar Race to the Top

Jag har följt amerikansk utbildningspolitik sedan i alla fall början av 20-00-talet. George W. Bushs stora inrikespolitiska tema handlade om just utbildning - och även om hans reform No Child Left Behind har kritiserats från olika håll, såväl liberalt lärarfackshåll, som konservativt anti-utbildningsdepartementshåll, så satte Bush en ny ton i amerikansk utbildningspolitik, en ton Obama sedan byggde vidare på genom Race to the Top (ett av få Obama-program jag konsekvent stött från dess första början).

Obama är förstås en kritiker till No Child Left Behind - men det är svårt att inte anse att han är en kritiker till detta pg a att det var Bushs idé (och på grund av att idén när han han själv kampanjade var impopulär på båda kanter). Race to the Top fokuserar mer på delstater, men bygger på samma princip om konkurrens och tester av elever (typ nationella prov). Där de som lyckas uppnå de statligt satta målen belönas för detta.

KDU:s förbundsordförande Aron Modig skriver här i SVD Brännpunkt tillsammans med författaren Nima Sanandaji hur Sverige med dess skolkris skulle kunna lära av Obamas reform:

Varför inte införa en liknande modell på skolområdet också i Sverige? ...Läget i den svenska skolan är allvarligt och behovet av bättre skötta skolor akut. Låt oss därför lära av en av Obamas idéer som faktiskt har fungerat.


Själv kan jag för lite om svensk skolpolitik för att uttala mig om huruvida idén är bra eller inte. Sverige bör vara försiktig med att implementera amerikanska lösningar på saker ting rakt av, då förhållandet, förutsättningarna - men även de grundläggande utgångspunkterna i våra länder är väldigt olika. Men så länge eftertänksamhet får råda, så är goda idéer alltid välkomna. Och Race to the Top - likt No Child Left Behind - har onekligen varit goda injektioner i ett land där grundskolepolitiken är mycket komplicerad.

Race to the Top har inte skildrats nämnvärt ingående i svensk media, däremot har No Child Left Behind nästan genomgående skildrats negativt, och att en amerikansk skolreform med samma principer för en gångs skull nämns positivt, är något jag betraktar som mycket välkommet.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Mina inlägg om Obamas utbildningspolitik, samt No Child Left Behind, och amerikansk utbildningspolitik i allmänhet:

Bobby Jindal om Louisianas utbildningsreformer 20120503

Obama hedrar årets lärare 20120435

NCLB 10 år 20120119

Obama - videovecka 139 20110924

Obama nedmonterar No Child Left Behind med exekutiv order 20110923

Obama - videovecka 122 20110521

Jeb Bush om att bryta utbildningsmonopolet 20110421

Race to the Top, NCLB, Obama och facken 20110402

Obama och Jeb Bush promotar utbildning 20110305

Obama - videovecka 111 20110305

Race to Nowhere 20110228

Arne Duncan om lärarfacken 20110217

Bush-institutet offentliggör skolreformplan 20101002

Jeb Bush om utbildning och det politiska klimatet 20100930

Obama om utbildning i USA 20100929

MtP: Education Nation del 1, A Pledge to America 20100927

Skoldebatten uppmärksammas i ny film 20100926

Arne Duncan om the Blue Ribbon Award 20100909

Arne Duncan håller anti-mobbing-konferens 20100906

Race to the Top: Vinnare utsedda 20100827

Obama talar om utbildningsreform och försvarar Race to the Top 20100730

Om NCLB och Obamas stundande reformförslag 20100315

Margaret Spellings om Obamas kommande skolreform 20100314

Obama - videovecka 60 20100313

Margaret Spellings försvarar NCLB 20100302

Obama vill förändra No Child Left Behind 20100206


Obama pålyser utbildning- och innovations-initiativ
20100109

Världens högst rankade universitet 2009 20091116

Utbildningsdebatt med Arne Duncan, Newt Gingrich och Al Sharpton 20091115

Arne Duncan om Race to the Top 20091112

Obama fortsätter No Child Left Behinds principer 20091018

Högre och lägre amerikansk utbildning 20091016

Arne Duncan talar om Obamas utbildningspolitik
20090907

Stupid in America: om amerikansk utbildning
20090822 (En dokumentär som bland annat beskriver problemen med de alltför mäktiga lärarfacken)

Margaret Spellings om No Child Left Behind 20090511 (Ett inlägg där Åsne Seierstads artikel kommenteras mer ingående)

Obamas utbildningsplan 20090310

Inga kommentarer: