torsdag 12 november 2009

Arne Duncan om Race to the Top

Utbildningsminister Arne Duncan talar här om Obamas utbildningsreform Race to the Top. Obama må i många avseenden vara en klassisk 1960-talsliberal - men han är det inte i utbildningsfrågor, där hans politik tycks komma att skilja sig föga från president Bushs No Child Left Behind-politik:Se även tidigare inlägg:

Högre och lägre amerikansk utbildning 20091016

Arne Duncan talar om Obamas utbildningspolitik 20090907

Inga kommentarer: