fredag 16 oktober 2009

Högre och lägre amerikansk utbildning

I debatten om president Obama och dennes Nobelfredspris, har Dallas News här en artikel som förklarar att en annan sak också bör uppmärksammas: nämligen att 11 av de 13 Nobelpristagarna var amerikaner - och att detta inte är någon slump: det beror på de högkvalitativa amerikanska universiteten.

"It certainly testifies to the high quality of our higher education system; there is just no getting around it," sa Pietro Nivola vid tankesmedjan Brookings Institution i Washington, D.C.

Artikeln förklarar att somliga amerikanska universitet konkurrerar lika hårt i klassrummen som på sportarenorna - och att landet också pumpar in mer pengar i högre utbildning än något annat land gör - vilket gjort att många människor från hela världen lockats till USA för att studera:

"Young scholars know that the U.S. is the place to be, where opportunities unfold, where they can train and really make headway," fortsatte Nivola.

Dallas News intervjuar också svensken Gunnar Öquist, vid Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm, som instämmer i påståendet om den högre amerikanska utbildningen:

"The U.S. attracts a significant fraction of the best and the brightest."

Öquist, som ser över utvalsprocessen för vinnarna i ekonomi, kemi och fysik varje år, fortsätter och säger:

"The U.S. has a pluralistic society, which triggers creativity. That creates new thinking, new ideas and new concepts", sa han och prisade den amerikanska kulturen för dess flexibilitet och uppmuntran till forskare att utforska "the endless frontier."

Sen 1901, har enligt artikeln 44% pristagarna i medicin, kemi och fysik varit amerikaner. Men för att slå vakt om denna tradition måste USA fortsätta hålla dörren öppen för andra länder. Öquist förklarar att George W. Bushs invandringspolitik förhindrat många vetenskapsmän från att satsa på sina akademiska karriärer i USA. Nivola vid Brookings Institution instämmer: "Without question, we need to take a very hard look at reforming our immigration laws to attract skilled workers. In terms of our economic future, that is absolutely crucial." "

Artikeln förklarar vidare att USA också måste höja standarden för grundskolorna - som inte alls ligger på samma nivå som universiteten. Nivola säger att medan amerikanska universitet fortfarande har högre standard än europeiska, så är så inte fallet i grundskolorna. Han förklarade vidare att grundskolorna behövde hållas mer ansvariga och prisade tidigare president George W. Bushs No Child Left Behind Act, och fortsatte med att säga att universiteten bara kommer att fortsätta leda om studenterna kommer dit väl förberedda från grundskolorna.

Gunnar Öquist gav USA både beröm och varning:

"The knowledge-based society is spreading around the world, creating competition,"
sa han. "You need a good education system so people can explore, test and challenge in order to come up with new ideas. The keyword is ingenuity. I can't see why the U.S. shouldn't be able to maintain its lead – but international competition will rise. You will have to watch out."

En analys med en stor portion sanning. Att Öquist specifikt pekar finger mot president Bush kan jag ha överseende med eftersom Öquist är natur, och inte samhällsvetare - och stationerad vid ett universitet där vänsterdiskurser i princip helt och hållet råder när det gäller samhälls- och humanioradebatter kring amerikansk politik.

Källa: Dallas News

Se även tidigare inlägg:

Arne Duncan talar om Obamas utbildningspolitik 20090907

Stupid in America: om amerikansk utbildning 20090822

Inga kommentarer: