måndag 14 maj 2012

En av Joseph Konys toppbefäl tillfångatagen

Kony 2012 har uppmärksammat massmördaren Joseph Kony och krävt dennes arrestering. Nu har Ugandas armé också lyckats tillfångata en av Konys toppbefälhavare, Caesar Acellam - som tillfångatogs i lördags efter en kort strid mot den ugandiska armén tillsammans med två andra.

"This is a big intelligence coup for the Ugandan army", konstaterade Angelo Izama, från tankesmedjan Fanaka Kwawote i Kampala.


Joseph Kony själv håller sig på avstånd från sina befälhavare, för att på så vis lättare undgå att tillfångatas. Men trycket på honom har ökat, och han måste ständigt röra på sig för att lyckas hålla sig borta. FN:s specialsändebud till Centralafrika Abou Moussa, sa:

"Contrary to what Kony used to do - that he would stay one month, two months on the ground - he is now moving almost every other day which means the pressure is mounting on him."


Joseph Kony är efterlyst av den Internationella brottsmålsdomstolen och president Obama har även skickat 100 amerikanska soldater för att hjälpa Ugandas armé i sökandet av Kony. Joseph Kony uppmärksammade också av filmen Kony 2012 och Invisible Children, som bortsett från sitt Internetgenomslag i april också gjorde ytterligare insatser för att göra Kony känd, och på så sätt påskynda trycket på politiker att verka för hans arrestering. Något CNN här rapporterar om:Källor: BBC, USA Today

Se även tidigare inlägg:

Kony 2012 - Del 2 20120405

Kony 2012 påverkar USA:s politiker 20120324

Inga kommentarer: