fredag 31 augusti 2012

RNC 2012 - Del 5: Mina reflektioner

Det republikanska partikonventet 2012 är nu avslutat, och kampanjen tar återigen vid tills demokraterna inleder sitt konvent nästa vecka.

Jag själv hade för avsikt att följa konventet non-stop från början till slut - det fick jag dock bara möjlighet till under gårdagen, men de flesta tal dessförinnan såg jag i efterhand.

Det återstår ännu att se hur väljare och allmänhet kommer att reagera på konventet. Min egen uppfattning är dock att konventet blev lyckat, och mycket bättre än det kunde ha blivit.

Stormen Isaac skar abrupt av hela måndagens förmodligen detaljplanerade schema - och tisdagen började i mitt personliga tycke lite traggligt, där egentligen bara Ann Romney och Chris Christie gjorde dagen/kvällen intressant. Onsdagen blev däremot desto mer spännande med en rad kunniga och engagerade talare - och med Paul Ryans lysande VP-kandidatstal som avslutning (talet har kritiserats för faktabrister, och andra har kritiserat Ryan som lite för seg, men i sammanhanget bör Paul Ryan i första hand jämföras med Joe Biden, och i andra hand med USA:s tidigare vice-presidenter - i båda fallen framstår såväl Ryan som person, hans idéer och hans tal som genialiska - och han är i mitt tycke den bästa VP-kandidat USA haft på årtionden, med Jack Kemp som möjligt undantag, och Dick Cheney som ett erfarenhetsmässigt men inte kampanjpolitiskt eller karismatiskt undantag).

Ryan lyfte således konventet, och lade grunden till den atmosfär som rådde under gårdagen, när allt handlade om att lägga grunden för Mitt Romneys nomineringstal. Det lyckades också - Romney-teamet valde en offensiv linje; att lyfta fram Romneys tid vid Bain Capital, hans arbete för Olympiska Spelen, hans mormonska tro, och nästan osannolika helyllefamilj - inte som något Romney behövde försvara eller förklara, utan något han och hela USA med honom hade alla anledningar att vara stolta över.

Det var i mitt tycke ett väldigt bra drag - och Romneys eget tal passade in perfekt efter det upplägget (och konventets övergång från att de första dagarna lägga vikt på "You Did Build That" till att i senare skede istället börja prata mer om Romney var väldigt bra). I vilken utsträckning det amerikanska folket kommer att ta in de saker som sades och få den uppfattning Romney-teamet ville ge, återstår att se. Det återstår också att se om Obama-teamet på DNC konventet i North Carolina lyckas riva ner den bild av Romney republikanerna nu så elegant målat upp. Men dessa saker är i andras än i Romney-teamets egna händer; vad man själva däremot både behövde som kunde göra - lyckades man också göra på RNC 2012 i Tampa, Florida.

Därför måste konventet betraktas som lyckat.

Se även tidigare inlägg:

RNC 2012 - Del 4: Mitt Romneys nomineringstal 20120831

Inga kommentarer: