tisdag 30 september 2008

Ett ekonomiskt 9/11?

Gårdagens beslut i Kongressen att säga nej till hjälppaketet fick aktiemarknaden världen över att rasa. De mest skeptiska talar om en ny depression - något bland annat Bill Clintons fd finansminister avfärdat, genom att hänvisa till att ekonomin idag är betydligt säkrare än den var på 1930-talet, när det inte ens fanns någon centralbank - och att ekonomin idag har så många skyddsmekanismer att det som hände på 1930-talet knappast kommer att hända nu. Att så är fallet bevisas av att på 1930-talet behövde ingen berätta för någon annan att de befann sig i en depression - folk märkte av det varje dag, och hela tiden.

Irwin Kellner drar i sin artikel "Don't call it a bailout. Or a depression" en liknande slutsats och förklarar att under den stora depressionen på 1930-talet dök Dow Jones med 40% på två månader. Denna gång har det tagit ett år att åka 22% neråt. Arbetslösheten hoppade till 25% 1933, idag är den bara lite mer än 6%. Depressionen orsakades av felaktiga politiska beslut, inte av aktiemarknadens krasch: istället för att öka penningflödet, sänkte Fed det till en tredjedel, istället för att sänka skatterna höjde Herbert Hoover dem. Och istället för att öppna för friare handel för att utnyttja den efterfrågan som fortfarande fanns kvar på amerikanska produkter, så drev regeringen igenom Smoot-Hawley Tariff Act för att hålla utländska produkter borta, vilket resulterade i att andra länder gjorde samma sak... Vilket reulterade it... Ja... Kellner skriver:

Now, don't get me wrong, I am not saying things aren't serious out there, but another Great Depression? I don't think so.

Men att beslutet i Kongressen får konsekvenser råder förstås inga tvivel om, och utan tvekan finns möjligheten till en stark recession. Terry Connelly kallade därför Kongressens beslut för ett "ekonomiskt 9/11".

Det vore förstås lite ironiskt om detta blev en reell beteckning på händelsen. Bush började sin första mandatperiod med terroristattacken 9/11 - för att sedan avsluta sin andra presidentperiod med "ett ekonomiskt 9/11".