fredag 19 september 2008

Kandidaterna positionerar sig i ekonomikrisen

Efter en tids avvaktan intar nu Obama och McCain två tydliga och motsatta positioner i fråga om finanskrisen. Obama stöder regeringens uppbackning av de krisdrabbade institutionerna - men väljer att inte förhasta sig med någon slutgiltig lösning förrän fler detaljer kommer fram. McCain däremot stöder inte regeringsstödet och kritiserar att skattepengar används för att rädda privata företag.

Den amerikanska allmänhetens ställningstagande i denna fråga kan mycket väl komma att avgöra presidentvalet. ABC NEWS skriver här om saken:

http://abcnews.go.com/Politics/Vote2008/story?id=5839771&page=1

Inga kommentarer: