fredag 12 september 2008

Sarah Palin i sin första nationella TV-intervju

Sarah Palin som spenderat slutet av veckan hemma i Alaska för att bland annat säga adjö till sin 18-årige son som gått med i armén och igår (den 11 september) åkte till Irak. I Alaska intervjuades hon också av Charles Gibson för ABC NEWS, där hon ställdes inför frågor om huruvida hon var redo för sin uppgift som vice-president, hur hon såg på konflikten med Ryssland, konflikten med Iran, av vilken anledning hon trodde att terroristerna den 11 september 2001 anföll USA et c.

Här är 9 minuter av intervjun som handlar om utrikespolitik - intervjun är längre och jag uppdaterar när jag hittar referens till resten av- eller intervjun i dess helhet: http://abcnews.go.com/video/playerIndex?id=5783816

Palin har under veckan haft sällskap av några av Bushadministrationens och John McCains främsta medarbetare (däribland Steve Schmidt) som försökt förbreda henne på intervjun och den kommande debatten med Joe Biden. I de tio minuter av intervjun som visas på länken ovan ger hon till en början ett ganska bra intryck men när hon däremot får frågan om hon instämmer med "Bushdoktrinen" så verkar hon bli lite osäker och ställer istället något nervöst motfrågan "I vilket avseende?", varpå Gibson frågar om hon vet vad Bushdoktrinen innebär, varpå Palin ger ett något svävande svar som ger intryck av att hon inte vet vad Bushdoktrinen betyder. För upplysnings skull så betyder Bushdoktrinen rätten till självförsvar genom preventivt anfall (den metod som tillämpades mot Irak).

Mitt eget intryck av de tio minuter jag såg som handlade om utrikespolitik måste sägas vara att Palin, trots att hon sa många bra saker, likväl överlag gav ett svagt intryck. Hon försökte kompensera sin okunskap med att ge ett självsäkert och sansat intryck, vilket mer fick det att framstå som att hon inte ville erkänna att hon var osäker (och det ville hon förstås heller inte). Osäkerheten hon gav uttryck för hade dessutom sin grund i hennes bristande sakkunskap, inte hennes ovana att tala inför TV eller inför massmedia. Enligt denna artikel i New York Times verkade Palin dock betydligt mer avslappnad när hon senare i intervjun tillfrågades om ämnen hon var välbekant med, som oljeborrning i Alaska.

Palin hade dock givetvis en enorm press på sig; pressen att framstå både som kunnig och självsäker samtidigt. Jag anser dock nog (efter att ha sett denna intervju) att McCain-kampanjen i ett litet tidigare skede borde gått ut med att Palin är en mycket kompetent politiker, men att utrikespolitiken inte är hennes starkaste sida. Men so what? Nr1 på den Republikanska biljetten är en av de allra tyngsta utrikespolitiska experter i hela den amerikanska historien. Visst, om McCain dör måste Palin ta över - men den frågan skulle McCain-kampanjen kunna ignorera, för väljarna kommer inte att rösta på McCain om de anser det vara troligt att han är i så illa skicka att han kommer trilla pinn under de närmsta fyra åren. En annan jämförelse som skulle kunna göras är en jämförelse med George W. Bush, som inför valet 2000 fumlade sig, sa fel, och sa så många saker man inte skulle säga att han därefter stämplades med titeln som en korkad cowboy - en stämpel han fortfarande bär med sig. Och Bush var trots allt nr 1 - till skillnad från Palin som är nr 2. För att uppväga sina bristande utrikespolitiska erfarenheter valde Bush den erfarne Dick Cheney till nr 2, precis som Obama på liknande sätt valde Joe Biden till sin nr 2. Den fråga som bör ställas är därför om det inte är vettigare att ha den utrikespolitiskt bäste kandidaten som nr 1? Det hade inte Bush-Cheney och det har inte heller Obama-Biden (något McCain-kampanjen skulle kunna säga är en likhet mellan Obama och Bush!). Den som har det är dock John McCain, som till skillnad från både Bush och Obama faktiskt inte har skaffat sig sin vice-president pg a att han behöver utrikespolitisk rådgivning.

Det faktumet lär dock Obama-kampanjen inte bry sig om, och de närmsta dagarna återstår att se vilka konsekvenser intervjun med Palin kan komma att få för McCains opinionssiffror.

Mitt eget tips till Palin inför debatten med Biden är att hon bör försöka lägga fram sin övergripande utrikespolitiska vision, snarare än att gå in i en debatt om detaljfrågor - en debatt hon förmodligen inte har någon chans att vinna mot den kunnige Biden, och därefter om hon måste - glatt erkänna att McCain är den som kommer att besvara de utrikespolitiska detaljfrågorna, men att hon och de tillsammans står för en tydlig och realistisk utrikespolitisk vision som skiljer sig avsevärt från den Obama och Biden står för. Risken finns förstås att hon grillas för hett, men om det går alltför hett till så finns möjligheten att väljarna kan anse att "det sexistiska allmänna media" tvingade in henne i ett hörn genom att hamra extra på den punkt de visste var hennes allra svagaste sida (bara för att hon var ny? Konservativ Republikan? Eller... Kvinna...?).

Inga kommentarer: