torsdag 4 september 2008

Responsen på Palins tal

De flesta bedömare anser att Palins tal var en succé. Hon hade nämligen allt att bevisa; - eftersom hon aldrig tidigare hade talat inför nationell TV, behövde hon bevisa att hon kunde göra detta övertygande och orädd. - Och eftersom hon heller aldrig utsatts för sådant hårt tryck från pressen (som inom loppet av några få dagar kastat allt i hennes ansikte, från att ha ansett att Gud ansåg att Irakkriget var rätt, till hennes 17-åriga dotters privatliv, hennes sons downs syndrom och hennes egen förmåga att kombinera politik med moderskap).

Efter talet bevisade hon att hon kunde hantera allt det där på ett moget sätt, och övergick alls förväntningar, varpå McCain efter hennes tal kom ut på scenen tillsammans med hennes familj och frågade publiken om han hade valt rätt vice-kandidat? Varpå den samlade skaran utbrast i jubel. En artikel jämför Palin med naturliga politiska talang Reagan och skriver:

Republicans are reacting to Palin the way Democrats do to Obama. The only difference is that, in the GOP, enthusiasm is measured in Reagan units. Party veterans called her a "female Reagan" and a "natural like Reagan."

Inga kommentarer: