tisdag 23 september 2008

Krisens grunder och Bushadministrationens försök att avvärja den

Många världen över ser säkerligen Bushadministrationen som skyldiga till den rådande krisen. I en artikel av Terry Jones för Investors Business Daily, skriver denne dock att bolånekrisen började med ett då ganska oskyldigt initiativ av Bill Clinton 1994 för att hjälpa fattiga amerikaner att köpa egna hem, vilket längre fram resulterade mängder av de tagna lån som gett upphov till den nuvarande krisen. Bushadministrationen har dessutom enligt artikeln hela 17 gånger försökt ta upp problematiken med Freddie och Fannie - och riskerna däri, men gång på gång hindrats i kongressen av Demokrater (och somliga Republikaner) med starka band till instituten. Artikeln är mycket läsvärd och återfinns på länken nedan.

http://www.ibdeditorials.com/IBDArticles.aspx?id=306978378974502

Inga kommentarer: