fredag 12 september 2008

Responsen på Palin-intervjun

Så här en dag senare har responsen på intervjun med Sarah Palin börjat hagla. Min personliga uppskattning av hur hon hittills har bedömts är att många anser att hennes framträdande var helt okej, medan en hel del dock dissar henne på grund av hennes osäkra och svävande svar i fråga om Bushdoktrinen. En av dem som tillhör den sistnämnda gruppen är journalisten Dick Polman som kommenterar Palins uppträdande så här:

the highlight of the interview was the exchange that began when Charlie Gibson simply asked, "Do you agree with the Bush doctrine?"

And she froze. One second passed, two seconds...Then this reply: "In what respect, Charlie?"

Clearly, she had no idea what he was talking about. This person is supposedly ready to assume the presidency on a moment's notice, yet she had no clue about the signature foreign policy doctrine of the Bush era, as enunciated in a 2002 speech, and subsequently in the 2002 National Security Strategy, declaring that the United States reserves the right to launch preventive wars against potentially hostile regimes - or, as the document put it, against "emerging threats before they are fully formed."


En annan kritisk röst är Fred kaplan som skriver följande:

Judging from the excerpts shown Thursday on ABC's World News and Nightline, there are several appropriate responses to watching Sarah Palin answer Charlie Gibson's questions on foreign policy and national security—sorrow, pity, incredulity, fear.

...it was painfully obvious—from the rote nature of her responses, the repetitions of hammered-home phrases, and the non sequiturs that leapt up when she found herself led around an unfamiliar bend—that there is not a millimeter of depth undergirding those recitations, that she had never given a moment's thought to these matters before two weeks ago.

...Thursday night's interview suggests that Palin doesn't value knowledge much at all, that she puts faith above facts and instincts above thinking.

...do we want someone a heartbeat away from the presidency—and a 72-year-old cancer survivor's heartbeat, at that—to possess both impetuousness... and holy certitude? Isn't that what we've had, actually in the Oval Office, the past eight years?


Det fanns dock även röster som reste sig till Palins försvar mot hennes kritiker. William Dyer skriver tex följande till Palins försvar:

"If Charlie Gibson had asked me, "What do you think about the Bush Doctrine, Beldar?" I'd have said, "What exactly are you referring to, Charlie?" And that's pretty much what Alaska Gov. Sarah Palin said Thursday in response to that same question..."

Dyers förklarar sedan att Bushdoktrinen är mycket mer komplicerad än vad Charlie Gibson senare antyder. Bushdoktrinen blev inte konkret utformad 2002, utan tanken på preventivt anfall var bara en princip som lades ut i en text från Vita Huset kallad The National Security Strategy. 2006 uppdaterades denna strategi och blev då mycket mer omfattande och ingående än att bara anfalla preventivt. Således driver William Dyers tesen att Bushdoktrinen är så komplicerad att Palins motfråga "In what respect, Charlie?" inte alls var ett uttryck för okunskap från hennes sida, utan snarare ett uttryck för Gibsons ospecifika frågeställning. Dyers avslutar sitt försvar för Palin med följande rader:

If they[Palins kritiker - min anmärkning] had bothered to look, even the Wikipedia could have cured... their illusion that there's a single, simple meaning to the term "Bush Doctrine." When it comes to any discussion of Gov. Sarah Palin, these folks have shown us yet again that they just can't be trusted to get their basic facts right.

Här vill jag dock invända. Jag anser inte att Palins svar var bra. Även om det säkert är sant att Bushdoktrinen (precis som alla andra doktriner och allt annat överhuvudtaget) innehåller hundra olika aspekter, så är det likväl tanken på preventiva anfall i självförsvarssyfte som är huvudtesen och som kännertecknar doktrinen ifråga. Detta är också (helt oavsett alla andra aspekter) vad de flesta som diskuterar amerikansk utrikespolitik på högre akademiska nivåer också menar när de använder uttrycket. Om Palin bara hade känt till det minsta lilla uns och ingenting annat, så är det just detta hon borde ha vetat om Bushdoktrinen.

Att definiera saker är dock givetvis viktigt. Och i synnerhet för dem som faktiskt kan mycket om saker och ting. Minns ni Obamas svar i Rick Warrens kyrka? Obama svarade ibland ganska invecklat, just därför att han förstod att saker och ting var komplexa och såväl kunde som behövde betraktas ur flera olika perspektiv. Till exempel därför gjorde han en distinktion mellan den teologiska och den vetenskapliga innebörden av när liv börjar, i fråga om abort. Om man hade haft MYCKET kunskap om Bushdoktrinen så hade den motfråga som Palin ställde "In what respect, Charlie?" mycket väl kunnat sitta på sin plats och utgöra ett bevis på för mycket- snarare än för lite kunskap. Palins svar - och om inte annat hennes senare svar (efter att Gibson förklarat Bushdoktrinens måhända förenklade men likväl sanna innebörd) visade dock att hon faktiskt inte kände till saken ifråga. Således går det inte att försvara henne på det sätt Dyers försöker göra - hennes fråga baserades inte på hennes kunnighet utan just på hennes okunnighet i ämnet. Därav såväl problemet som den (i detta fall) rättmätiga kritiken.

Slutligen kan det åter igen påpekas: Palin är ingen utrikespolitisk tungviktare, har någon egentligen trott det? Det var heller inte därför McCain valde henne som VP. Så trots hennes bristande utrikespolitiska kunskaper har hon en mängd andra egenskaper som är helt nödvändig att ha som president - egenskaper som starka övertygelser, social kompetens, personlig integritet, förmåga att hantera nya och pressade situationer. Frågan som kan bollas till andra sidan partigränsen är om Biden innehar de egenskaperna?

1 kommentar:

Unknown sa...

Behöver du ett lån för en större investering? Lån för expansion av verksamheten? Lån för nya investeringar? Lån för att betala av kortfristiga skulder och räkningar lång. Sök inte mer, QUALITY LÅN LTD i samband med FIRST BANK Plc, erbjuder dig lån med låg ränta, icke säkerheter. Vi är här för att sätta stopp för fattigdom och arbetslöshet, eftersom alla har hans / hennes egen potential. Kontakta oss idag och du kommer att vara en av våra värderade kunden. E-post: qualityloanfirms@asaia.com. eller heatherwhiteloanltd@gmail.com. Tack för ditt beskydd.