söndag 7 september 2008

McCain leder igen!

Enligt den senaste Gallup-undersökningen leder John McCain nu igen över Obama, denna gång med 48% mot 45%, vilket är den största ledning McCain haft över Obama sedan i maj. Obama har dock nästan konstant lett med några små procentenheter sedan dess med några få undantag, detta undantag är ett av dessa, men ett glädjande sådant:Länk: http://www.gallup.com/poll/110050/Gallup-Daily-McCain-Moves-Ahead-48-45.aspx

Inga kommentarer: