fredag 18 december 2009

Bill O Reilly om Howard Deans uppror mot Obamacare

Bill O Reilly påvisar hur konservativa håller med Howard Dean - nuvarande sjukvårdsreform måste stoppas, och arbetet måste tas om från början. En av dem som tycker så är John McCain:När progressiva tycker att reformen ligger för långt till höger och konservativa att reformen ligger för långt till vänster - och bådadera vill starta om arbetet från början för att försöka få just sin syn på saken att bli den gällande, så indikerar det att reformen tveklöst riskerar att trilla överbord. Det återstår att se om Obama - som byggt sin presidentkarriär på att försöka vara balanserad - lyckas förmå det här reformprojektet att inte helt förlora balansen.

Se även tidigare inlägg:

Keith Olbermann stöder inte en perverterad sjukreform 20091218

Inga kommentarer: