lördag 26 december 2009

Demokraterna och Bushs skattesänkningar

President George W. Bush genomdrev två stora skattesänkningar 2001 och 2003. Skattesänkningar som löper ut i slutet av nästa år. Demokraterna som nu styr hela Kongressen har därför att ta ställning till om dessa skattesänkningar ska fortsätta eller tillåtas löpa ut så att skattesatsen blir den som rådde innan 2001. Om de låter tiden för skattesänkningarna att nå sitt slut, så kommer de tveklöst att kritiseras skarpt från Republikanskt håll. Låter de däremot skattesänkningarna fortgå så kommer statsskulden att höjas 2 biljoner dollar de närmaste 10 åren. Hittills har denna fråga ignorerats - men under 2010 kommer Demokraterna tvingas att ta itu med den.

"I think the easier course for both sides of the aisle to take is to extend at least most of the Bush tax cuts before you get to the end of 2010,"
sa Diane Lim Rogers, chefsekonom vid den oberoende the Concord Coalition, som granskar budgeten.

Genom att temporärt förlänga skattesänkningarna så kan Obama-administrationen köpa sig tid.

"There's not enough time to do serious tax reform before the Bush tax cuts expire," fortsatte Rogers, och förklarade att striden kring sjukvårdsreformen förmodligen gör det svårt för Demokraterna att ta itu med en fråga kring skattereform nästa år.

President Obama har sagt att han ämnar behålla de flesta av Bushs skattelättnader, med undantag för dem som tjänar $250,000 i årsinkomst.

McClatchy skriver:

"Under Obama's plan, high earners no longer would fall into a 35 percent top tax bracket, but into new 36 percent or 39.6 percent brackets. Capital gains taxes would rise from the current 15 percent to 20 percent for long-term investments, and up to 39.6 percent for gains from short-term investments."


Som ett led i stimulanspolitiken, så skapade Obama en panel som skulle se över hur skattesystemet skulle kunna reformeras för att sätta fart på ekonomin. Panelen hann dock inte släppa någon rapport om saken som planerades till december, och de förhindrades också från att rekommendera skattehöjningar för dem som tjänade mindre än 250 000 dollar. Frågan om skattepolitiken kommer, menar Rogers, därför förmodligen inte att komma igång på allvar förrän 2011. Skattesänkningarna kommer dock förmodligen att bli en viktig valfråga i kongressvalet 2010.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Mitt Romney kritiserar Obamas finanspolitik 20091203

Inga kommentarer: