torsdag 17 december 2009

Gary Johnson - eventuell Republikansk presidentkandidat?

Ett nytt namn har dykt upp på listan över potentiella republikanska presidentkandidater 2012. 56-årige Gary Johnson - tidigare guvernör för New Mexico mellan 1995-2003, tillhör den libertarianska falangen av det Republikanska partiet som med Obama i Vita Huset detta år fått betydligt större utrymme för sina idéer än Ron Paul hade under förra hösts valkampanj.

Politico har här en artikel om den tidigare guvernören, som i en intervju med Politico förklarar hur han känner över den rådande situationen:

“I’m finding myself really angry over spending and the deficit. I’m finding myself really angry over what’s happening in the Middle East, the decision to stay in Afghanistan indefinitely. I’m angry about cap-and- trade. And I’ve been on record for a long time on the failed war on drugs.”


Johnson har denna månad lanserat en grupp vid namn "Our America", som syftar till att sprida principerna kring minimal statsmakt på hemmaplan och icke-intervention i andra länder. Sidan fyller dock också ett underförstått annat syfte: nämligen att promota Gary Johnson - som inte förnekat att han kan vara intresserad av den republikanska presidentkandidaturen 2012.

På Politicos fråga om han var möjligheten för en ny slags GOP-röst att göra sig hörd svarade han:

“Is there room for something a little different? I’d like to think I’m putting that to the test.”


En annan fråga är också om Gary Johnson - om han inte skulle få utrymme inom GOP - skulle kunna bli en ledande figur inom te-party-rörelsen, och kanske rent av deras tredje-parts-kandidat?

Johnson uttrycker sig försiktigt kring te-party-rörelsen och säger att han inte vet exakt vad de står för. Te-party-anhängarna själva vet dock vad Johnson står för. Joe Wierzbicki - en nationell organisatör för the Tea Party Express group sa att Gary Johnson stod för de fem principer te-party-rörelsen hade kring en begränsad statsmakt:

“He championed personal liberty and a smaller, less intrusive government and we applaud both his record and his efforts to continue his fight at the national level,” sa Wierzbicki och fortsatte med att säga att Johnson hade “generated a lot of excitement in the Ron Paul constitutionalist and libertarian sect, which is furious about the policies of both Bush and Obama and the Congress of the last three sessions.”


Johnson - som stödde Ron Paul i förra års presidentval - är dock en trogen Republikan. Politico skriver:

What seems clear is that for now Johnson has no plan to leave the GOP. He resisted a draft effort from the Libertarian Party leading up to the 2000 presidential race and now, while noting his disillusionment with the party’s fiscal record during the Bush years, says: “I am still a Republican.”


Johnson vill även legalisera droger som marijuana, vilket också är en libertariansk hållning, men en position som ingen seriös presidentkandidat tidigare tagit.

“Why continue to arrest 1.8 million people each year on drug-related crimes?” förklarar Johnson.

New Mexicos politiska analytiker Joe Monahan säger att frågan kan göra att Johnson samlar in pengar från många som känner starkt för saken, men det kan också leda till ett bakslag om han blir alltför identifierad med just den frågan:

“That’s what he’s identified with here,” sa Monahan, när han tillfrågades om Johnsons politiska arv som guvernör. “Is his campaign going to be about legalizing drugs or a broader agenda?”

Här är några klipp från Johnsons hemsida, där han talar om en del ämnen:

Om marijuana:Om Federal Reserve:Om ekonomin och statsskulden:Om försvarspolitik och krigspolitik:Fördelarna med "libertarianerna" är att de har en mycket sund syn på hur man bygger en stark ekonomi - men en orealistisk syn på världspolitiken. Tiden när Republikanerna var isolationister och Demokraterna internationalister, är över. En av dem som förstod detta var Ronald Reagan som (likt så många andra, efter Woodrow Wilsons internationalism och Första Världskriget) var isolationist, för att med tiden förstå att rätt väg att gå inte var att isolera sig från omvärlden, utan att engagera sig på ett smart sätt. Det smarta sättet att göra detta på är för USA:s del inte Demokratisk internationalism - men det är heller inte att försöka vrida klockan tillbaka till 1900-talets början. Och det är just där som neokonservatismen passar så förträffligt utmärkt. Men den libertarianska falangen har likväl poänger och ideologiska idéer det Republikanska partiet omöjligt kan ignorera - och Gary Johnson kan förmodligen få en framträdande roll inom den ena falangen av det Republikanska partiet.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Marco Rubio drar jämnt med Charlie Crist 20091217

Ron Paul oimponerad av Bernankes Time-utnämning 20091216

Inga kommentarer: