onsdag 30 december 2009

Cheney kritiserar Obama

Inte helt oväntat, men Cheney har - vilket var lätt att gissa skulle ske - kritiserat Obama för dennes uttalande kring terroristförsökte på juldagen. I en intervju med Politico från gårdagen, sa den tidigare vice-presidenten om president Obamas uttalande efter juldagsbombförsöket:

"As I’ve watched the events of the last few days it is clear once again that President Obama is trying to pretend we are not at war. He seems to think if he has a low-key response to an attempt to blow up an airliner and kill hundreds of people, we won’t be at war. He seems to think if he gives terrorists the rights of Americans, lets them lawyer up and reads them their Miranda rights, we won’t be at war. He seems to think if we bring the mastermind of Sept. 11 to New York, give him a lawyer and trial in civilian court, we won’t be at war.

“He seems to think if he closes Guantanamo and releases the hard-core Al Qaeda-trained terrorists still there, we won’t be at war. He seems to think if he gets rid of the words, ‘war on terror,’ we won’t be at war. But we are at war and when President Obama pretends we aren’t, it makes us less safe. Why doesn’t he want to admit we’re at war? It doesn’t fit with the view of the world he brought with him to the Oval Office. It doesn’t fit with what seems to be the goal of his presidency — social transformation — the restructuring of American society. President Obama’s first object and his highest responsibility must be to defend us against an enemy that knows we are at war."


I en annan artikel hos Politico påpekas att president Bush var med om en snarlik händelse, med den sk "skobombaren" Richard Reid, som den 22 december 2001 försökte spränga ett flygplan med hjälp av sprängmaterial gömt i en sko. Bush befann sig då - precis som Obama nu gör - på semester, fast då på Camp David. Det tog längre tid för Bush att kommentera skobombardådet än det gjort för Obama att kommentera Detroit-dådet. Något Politicos artikel påpekar.

En skillnad torde dock stå ganska tydlig: Bush gjorde rejäla förändringar av hela det amerikanska säkerhetssystemet efter 9/11. Den kritik Bush senare fick skulle inte handla om att han gjort för lite, utan tvärtom att han kanske gått lite väl långt med lagar som Patriot Act et c. Bush behövde -efter 9/11- den 22 december 2001 knappast bevisa för någon att han inte bara tog hotet från terrorismen seriöst utan att det nu utgjorde den centrala delen av hela hans presidentskap. Så har inte fallet varit med Obama, som - precis som Cheney påpekar - snarare värjt sig för att ens tala om ett "krig mot terrorismen". När incidenter som den i Detroit därför inträffar under Obamas presidentskap (långt in i presidentskapet dessutom) - har han därför mycket, mycket mer att bevisa än Bush någonsin hade den 22 december 2001. Tar Obama hotet från internationell och islamistisk terrorism på samma allvar som Bush-administrationen gjorde? Är han beredd att agera lika politiskt konsekvent som Bush var?

Det är frågor Obama i ljuset från dennes retorik som presidentkandidat och under sina första månader som president med nödvändighet har dragit på sig själv. Hans första tal häromdagen om Detroit-terroristen, var ett led i att bevisa att han tar hotet på allvar. Och till skillnad från Bush, så är det för Obamas del helt nödvändigt att bevisa att han gör det.

Källlor: Politico, Politico

Se även tidigare inlägg:

Obama skyller terrordådet på underrättelsetjänsten 20091230

Inga kommentarer: