tisdag 15 december 2009

Senaten, Vita Huset och Liebermans krav

Den liberala vänstern är för närvarande inga varma vänner till den oberoende Demokratiske Connecticut-senatorn Joe Lieberman. Fiendskapen började förstås redan förra året när Lieberman valde att överge sitt partis presidentkandidat för att istället kampanja för sin nära vän John McCain, och tala på Republikanernas nationalkonvent till McCains förmån. Efter Obamas valseger ville somliga se Lieberman straffas genom att frånta honom ordförandeskapet för the Homeland Security Committee - men Vita Huset och ledarna i Senaten ansåg att det bästa var att blicka framåt och glömma förgångna oförätter. Nu när Lieberman ställt sig på tvären inte bara mot den liberala drömmen om ett statligt sjukvårdsalternativ, utan också mot kompromisslösningen att hoppa över det statliga alternativet mot att istället expandera Medicare till att täcka även dem 55 år och uppåt, så har de liberala Demokraterna blivit rasande.

“The anger toward him right now is white hot,” sa en Demokratisk assistent.

Det var i söndags som Lieberman förklarade att han inte tänkte stödja ett "buy-in" förslag till Medicare, som alltså skulle tillåta medborgare 55 och uppåt att köpa in sig i det redan befintliga regeringsprogrammet för äldre. Det påminde nämligen för mycket om just det statliga försäkringsalternativ han alltid varit emot. Politico skriver om de liberala/progressiva Demokraternas reaktion:

"But talk of dropping the Medicare expansion angered the party’s liberals, who can’t believe a senator who no longer considers himself a Democrat is in the position of effectively vetoing a key part of the health reform bill."


Liberaler är även arga för att Vita Huset också tycks ge efter. I söndags pressade nämligen Vita Husets stabschef Rahm Emanuel Senatens Demokratiske majoritetsledare Harry Reid att gå med på Liebermans krav. Huffington Post skriver:

"Rahm Emanuel visited Senate Majority Leader Harry Reid in his Capitol office on Sunday evening and personally urged him to cut a deal with recalcitrant Sen. Joe Lieberman, two Democratic sources familiar with the situation told the Huffington Post.

Emanuel, President Obama's chief of staff, has long been identified as leading a faction of White House advisers who have been pushing the Senate simply to pass any health care bill, no matter how weak.

His direct message to Reid (D-Nev.), according to a source close to the negotiations: "Get it done. Just get it done."


Och The New York Observer skriver om Vita Husets nuvarande inställning till saken följande:

"President Obama's just-get-me-a-bill-dammit approach to health care reform is rooted in the calculation that a signing ceremony would be a major political winner for the White House in the 2010 elections."


Oavsett om den beräkningen finns med eller ej, så är det uppenbart att Vita Huset nu anser att vilken reform som helst (med eller utan public opition) är bättre än ingen reform alls. Både för att de själva investerat ett års politiskt kapital i att driva igenom en reform - men också pg a att ett misslyckande skulle göra att ingen framtida president inom en generation skulle våga närma sig frågan igen. Vita Husets kommunikationsdirektor Dan Pfeiffer säger till Politico:

"If President Obama doesn't pass health reform, it’s hard to imagine another president ever taking on this Herculean task. For those whose life's work is reforming health care, this may be the last train leaving the station."


Och vice-president Joe Biden sa i en intervju att sändas på söndag:

"If health care does not pass in this Congress ... it's going to be kicked back for a generation."


President Obama tänker också idag personligen möta en grupp Demokratiska senatorer i Vita Huset för att förklara samma sak, att detta är sista chansen att reformera den amerikanska sjukvården. Det skulle förmodligen många kunna hålla med om - problemet är bara att deras syn på vad en bra reform innebär tycks vara helt olika saker.

Se även tidigare inlägg:

Skepticism ändrar kurs för sjukreformen 20091215

Inga kommentarer: