måndag 10 maj 2010

Medvedev om relationen mellan Ryssland och USA

Rysslands president Dimitry Medvedev som deltog på Obamas kärnvapentoppmöte i mitten av april passade samtidigt på att dagen därefter tala inför den amerikanska mitten-konservativa tankesmedjan Brookings Institution i Washington DC, om relationen mellan Ryssland och USA. Det var ett tämligen öppenhjärtat tal där Medvedev inledde med att förklara hur han gladde sig över att relationen mellan USA och Ryssland förbättrats det senaste året, och att det nya START-avtalet han undertecknat tillsammans med president Obama var ett oerhört steg framåt. Gällande relationen mellan sitt hemland och USA så gjorde han en historisk återblick över de gånger de respektive nationerna befunnits på kollisionskurs men att det var dags att titta mot framtiden ur ett pragmatiskt perspektiv:

Russian-American relations have a complex history. As is often the case, we have many extremes in our relations, with everything from the tightest of embraces to outright hostility, but instead of focusing on the differences between us we should build long-term pragmatic relations - and I stress this word, pragmatic - for the future. We need to give these relations a common base, of course - the values of democracy and economic freedom, and our common goals in the fight against global threats.

Our countries have different histories and our peoples often differ in their interpretation of events. The USA has been developing a market economy for almost two centuries now, while our country, in the twentieth century at least, went through a series of severe trials, economic upheavals and experiments. I therefore believe very strongly that Russia now requires several decades of calm and stable effort to build an effective political and economic system. Only then will the differences that exist, even at the level of our mentalities, become a thing of the past. Only for this to happen, we must not lecture each other on how to live, but need simply to keep talking to each other, maintain regular, direct contact, and not try to paint the situation in this or that tone of our own.


Han erkände vidare att Ryssland har sina problem, så som korruption, teknologiskt underläge och ohälsosam livsstil, och att ingen kände till dessa problem lika väl som ryssarna själva, men fortsatte med att säga att många av dessa problem är rotad i en kultur med en hundratals år lång historia som inte går att förändra på en natt, eller ens under de 20 år som gått sedan kommunismens fall. Han förklarade vidare att det dock var viktigt att arbeta mot förändring och att han gjorde detta och förklarade vidare att demokrati innebar mer än vackra deklarationer, det handlade om att implementera dess ideal och att han också försökte detta. Han förklarade vidare att ett viktigt steg i detta led var användandet av den nya teknologin i form av Internet, mobiltelefoner et c. Dessa redskap gör dessutom att politiker inte längre riskerar att låsas in i en politisk bubbla av sina rådgivare, utan själva har möjlighet att orientera sig i olika frågor.

Han förklarade vidare att det fanns många frågor där USA och Ryssland kunde samarbeta:

Colleagues, we will work with the United States on all of the big global problems such as preventing terrorism and drugs trafficking, trans-border crime and piracy. We work together on settling regional conflicts and we are trying - without much success so far, it is true - to fight climate change.


Som exempel på områden där samarbete borde råda nämnde han bland annat Iran, Afghanistankriget, mellanösternkonflikten etc. Och i slutet hölls också en längre frågestund där människor i publiken fick ställa frågor. En frågestund där Medvedev fortsatte beskriva sin fascination för modern teknologi och även tog upp andra frågor om energipolitik, situationen i Kyrguzstan etc. Han avslutade sedan med att säga att han förvånades över att han inte fått några frågor om sin relation med Putin, Rysslands demokratiska utveckling, eller utvecklingen inom media - och att det var orsaker för honom att återkomma på ett nytt besök. Här är Medvedevs tal som är mycket sevärt.

Del 1:Del 2:Real Clear World har här en transkribering av Medvedevs tal. Vad som gör talet extra intressant är att Medvedev framstår som en politiker från en ny rysk generation - och det märks att han är en person som kan komma väl överens med Obama. Ryssland är förstås mycket mer än sin president (USA också) och det finns många frågor som kvarstår att reda ut. Men Medvedev verkar vara en mycket uppriktig ledare (och inte på något sätt vara någon smygkommunist, vilket inte varit lika lätt att säga om Putin). Det bådar gott för framtiden, och att Medvedev kommer bra överens med Obama är förstås alldeles utmärkt. Det här är det första fullständiga tal jag sett med Medvedev - och jag fick en mycket mer sympatisk bild av honom än jag tidigare haft.

Se även tidigare inlägg:

Obama sammanfattar kärnvapentoppmötet 20100414

Inga kommentarer: