lördag 8 maj 2010

Om Benedict XVI:s tal i Regensburg

Eftersom det råder en debatt dels om radikal islam och om hoten riktade från islamskt håll, och dels om katolska kyrkan - som för närvarande tyvärr mest uppmärksammas för pedofilskandaler som ägde rum för årtionden sedan - så kan det sitta på plats att (återigen) uppmärksamma en av katolska kyrkans många positiva sidor.

Katolska kyrkan har haft en mängd väldigt karaktärsstarka påvar - och den nuvarande påven Benedict XVI är en av dem. I september 2006 höll han ett tal vid universitetet i Regensburg, där han själv i unga år studerat och undervisat. Det var ett tal som syftade till att pålysa att tro och rationalitet inte bara inte är fiender, utan att dessa två också varit en gemensam faktor i kristendomens hela historia - och att Gud till sin natur är rationell.

I talet (som i alla avseenden är otroligt bra tal och kan läsas här) hänvisar påven till den bysantiske kejsaren Manuel II som 1391 diskuterade förhållandet mellan kristendom och islam med en bildad perser (Konstantinopel belägrades av muslimerna mellan 1394 och 1402). Manuel II förklarade då att kristendomens Gud var rationell, och att konvertering med våld (något såväl Mohammed som de diverse muslimska kaliferna förespråkade) inte var förenligt med Guds natur. Påve Benedict XVI citerar kejsare Manuel II som sa:

"Show me just what Mohammed brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached.”


Påve Benedict kommenterar kejsarens ord och säger:

The emperor, after having expressed himself so forcefully, goes on to explain in detail the reasons why spreading the faith through violence is something unreasonable. Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul.


Han citerar sedan än en gång Manuel II som i sin dialog på 1300-talet förklarar för sin muslimske diskussionskamrat att Gud är rationell:

"God is not pleased by blood - and not acting reasonably is contrary to God's nature. Faith is born of the soul, not the body. Whoever would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason properly, without violence and threats... To convince a reasonable soul, one does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of threatening a person with death..."


Påven går sedan vidare och förklarar att agerande utan resonemang är att agera mot Guds natur. Talet rekommenderas åter att läsas i dess helhet, men här behöver för närvarande inte mer sägas om det ämnet.

I debatten kring detta tal var reaktionerna dock skarpa. Muslimer menade att påven, därför att han citerat Manuel II hävdat att islam var en våldsam religion. En felaktig anklagelse dels pg a att det var ett citat, och dels pg a påven till och med kommenterar citatet med att det var ett kraftfullt sådant. I jämförelse med protestantiska pastorer som Franklin Graham etc, kan påvens citat knappast sägas ha varit provocerande. Tvärtom så framstår det som en mycket bildad och insiktsfull syn på saken - och även kejsare Manuel II:s framstår mycket sund. Något som kan sättas i motsättning till de muslimer som då belägrade Konstantinopel, och de militanta islamister av idag som tveklöst använder våld för att pådyvla människor "Guds" vilja.

I ett vänsterakademiskt Europa togs dock också här talet emot kritiskt, och framställdes extremt förenklat, och på ett sätt som i media fick det att framstå som om att påven nästan försökt provocera muslimer (istället för så som verkligen var fallet, att muslimer hittade en ursäkt för att rättfärdiga att hävda att de blev provocerade). Talet ledde också till muslimska våldsamheter i protest mot att påven beskrivit dem som våldsamma (vilket han alltså inte gjort, men vilket de själva med sina handlingar bekräftade att de var).

Michael Voris sammanfattar och kommenterar här reaktionerna på påvens tal på Catholic TV:Påve Benedict XV1:s tal kan alltså läsas här och det är ett tal jag alltså rekommenderar varmt. Påven är cool - något förmodligen tämligen få svenskar förstår.

Se även tidigare inlägg:

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Inga kommentarer: