fredag 7 maj 2010

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film

Newt och Callista Gingrich intervjuas här på det katolska nätverket EWTN:s The World Over, där de talar om sin nya dokumentärfilm "Nine days that changed the world" om påve John Paul II:s besök i Polen 1979 och dess betydelse för kommunismens fall. Intervjun innehåller också somliga klipp från dokumentären. Newt talar sedan också tämligen utförligt om sin egen omvändelse från klassisk amerikansk frikyrkoprotestanism till katolicismen. Därefter fortsätter han och talar om dagspolitik, allitfrån sitt "kontrakt med Amerika" i mitten av 1990-talet till dagens te-partyrörelse. För dem intresserade av Newt Gingrich är hela intervjun mycket sevärd.Se även tidigare inlägg:

Katolska kyrkan i rätt perspektiv 20100414

Påvens påskbudskap 20100403

Inga kommentarer: