lördag 2 oktober 2010

Bush-institutet offentliggör skolreformplan

George W. Bushs politiska tankesmedja - The George W. Bush Institute - knutet till dennes påbörjade presidentbibliotek vid Southern Methodist University, har offentliggjort sitt första policy-initiativ. En skolreform som inriktar sig på rektorer.

En kort tillbakablick på No Child Left Behind:

Som guvernör och president var skolfrågan en av Bushs viktigaste frågor - och som president lanserade han No Child Left Behind som syftade till att hålla skolor ansvariga för resultat och för att elever verkligen lärde sig istället för att skyffla eleverna genom systemet. Programmet stöddes bipartisanskt och utarbetades i samarbete med senator Ted Kennedy - men fick med åren kritik för att inte ha finansierats tillräckligt och kritiserades också för att skolornas fokus hamnade på att klara de federala testerna snarare än att hjälpa eleverna. Principen om att hålla skolor ansvariga och kräva resultat i ett land där eleverna presterar allt sämre trots gigantiska federala skolanslag var dock en ny tanke. Republikanerna hade innan Bush inte varit nämnvärt intresserade av federal inblandning i skolpolitiken (konstitutionen säger nämligen nada om saken) och 1996 hade republikanernas presidentkandidat Bob Dole kampanjat på att avskaffa hela utbildningsdepartementet - och demokraterna - med sina starka band till lärarfacken - hade inte varit nämnvärt intresserade av att pressa dessa kring ansvarsfrågor.

Det Bush påbörjade från högerkanten har dock Obama-administrationen fortsatt från vänsterkanten. Och USA har nu ett republikanskt parti som är intresserade av utbildningsfrågor och av att se till att de allmänna skolorna i USA fungerar - samt ett demokratiskt parti som inte längre tänker pumpa in pengar i skolsystemet utan att få se praktiska resultat. Allt i ett land där skolornas kvalité, läroplaner och skolpolitik varierar och inte styrs av den federala regeringen utan av delstaterna, skoldistrikten och skolorna själva.

Institutets nya förslag:

Bush-institutet har nu bestämt sig för att bygga vidare på det som administrationen påbörjade. I torsdags presenterade Laura Bush institutets nya förslag för att förbättra situationen i de allmänna skolorna - som går ut på att värva rektorer från fler samhällssfärer än den klassiska utbildningssektorn samt att träna redan befintliga rektorer utifrån specifika studieplaner. Här talar Laura Bush om saken:Initiativet kallas Alliance to Reform Education Leadership (AREL) - utgörs av ett nätverk av skolor, affärsvärld, militär och den privata sektorn i syfte att effektivisera skolornas ledarskapsmöjligheter, genom att hämta ledarskapsidéer från en mängd samhällssektioner och sedan bygga en studieplan specifikt anpassad för att hjälpa rektorer att styra sina skolor effektivt utifrån sina respektive förhållanden. Ett behov som måste förstås i ljuset av USA:s kaotiska skolsystem där rektorernas ledarskapsförmågor kan variera i lika stor utsträckning som skolorna själva.

Sex initiala pilot-skoldistrikt deltar nu i AREL-samarbetet - som fått stöd av Dallas skolchef Michael Hinojosa - där varje skola/skoldistrikt får hjälp att utveckla ett nätverk med lämpliga personer utanför den traditionella skolmiljön varefter de sedan tillsammans utvecklar nya ledarskapsidéer anpassade specifikt efter skolornas behov. Experimenten med dessa skoldistrikt kommer att ligga till grund för en senare studieplan. Målet är att sedan träna hälften av landets alla allmänna rektorer - kring 50 000 - inom 10 år, i linje med den utvecklade studieplanen och därmed ge dessa rektorer ett utbildningscertifikat.

Bush-institutet förklarar fokuset på rektorer som följande:

Numerous studies have shown that the success of a school’s students is directly related to the quality of its leadership. A skilled principal can lift the performance of a school that is troubled in other areas, while poor leadership – even in a school filled with talented teachers – can confine students to mediocrity.


Jon Dahlander, talesman för ett skoldistrikt i Dallas kommenterade initiativet:

"We have little difficulty receiving many applicants for principal openings at the elementary school level," said DISD spokesman Jon Dahlander. "For middle and high school positions, which pose significantly more challenges, we don't have near the number of applicants that we would like. We are hopeful that this initiative will help expand the pool of applicants for these critical positions in the future."


Hur detta initiativ kommer att uppmärksammas från den federala regeringen (och Obama-administrationen) återstår att se, men om målen med Bush-Institutets initiativ uppnås så finns förmodligen goda möjligheter till gott samarbete. Målet är att vid 2012 ha 25 pilot-distrikt för programmet runtom i landet, och hälften landets rektorer tränade vid 2020. Redan nu visar dock förslaget att Bush-institutet kommer att vara verksamt och förmodligen bli en innovativ tankesmedja.

Källor: Dallas News, Dallas News, Dallas News

Se även tidigare inlägg:

Laura Bush om Clinton Global Initiative 20100923

George W. Bush inviger Patriot Golf Day 20100903

Inga kommentarer: