fredag 22 oktober 2010

Texas-modellen fortsätter fungera

Texas är en av USA:s mest företagsvänliga delstater, och ekonomin i Texas går också avsevärt bättre än för övriga USA. Rich Lowry skriver här på RealClearPolitics hur mer än hälften av de nya jobb som skapats de senaste 12 månaderna har skapats i Texas:

According to the Bureau of Labor Statistics, 214,000 net new jobs were created in the United States from August 2009 to August 2010. Texas created 119,000 jobs during the same period. If every state in the country had performed as well, we'd have created about 1.5 million jobs nationally during the past year, and maybe "stimulus" wouldn't be such a dirty word.


Vad är det då som skiljer Austin från Washington DC?

I Texas håller man skatterna låga, regleringarna minimala och låter inte fackföreningar och åklagare löpa amok. Låter det skrämmande? Texas har inte upplevt att så varit fallet, tvärtom så flyttar en mängd människor till- inte ifrån delstaten. Mer än 1300 människor per dag flyttade till Texas mellan 2007 och 2008.

Helt oskadat av de ekonomiska recessionen har Texas förstås inte varit. Arbetslösheten ligger på 8,3% - men kan jämföras med nationens 9,6% (och över 12% i Kalifornien). Inför nästa 2-års budget så kommer man att få in 15 miljarder mindre, vilket kommer att bli en utmaning - men likväl har man klarat av att rida ut den ekonomiska stormen bättre än nationen i dess helhet och bättre än dess granne i väster (Kalifornien).

Valet för USA som nation handlar om man kommer att anamma Texas-modellen eller den modell som prövats i Kalifornien, där politiken gått i motsatt riktning.

Lowry avslutar:

In Texas in recent decades, the watchwords have been prudence and stability in the course of nurturing a pro-business environment, while California has undergone a self-immolation that Pres. Barack Obama wants to replay nationally. Joel Kotkin writes of California in City Journal, "During the second half of the twentieth century, the state shifted from an older progressivism, which emphasized infrastructure investment and business growth, to a newer version, which views the private sector much the way the Huns viewed a city - as something to be sacked and plundered."

With predictable results. For policymakers wanting to restart the American jobs machine, forget the Alamo. Keep in mind the Texas model.


Till det kan förstås tilläggas att utvecklingen i Texas inte beror på en slump. Guvernör George W. Bush och Rick Perry (Bushs biträdande guvernör i dennes andre guvernörsperiod) har i nästan 20 år tillsammans lagt grund för det politiska klimat som idag gör att Texas är en av USA:s få framgångsdelstater.

Källa: Real Clear Politics

Se även tidigare inlägg:

Kalifornien- kontra Texasmodellen 20091102

Det politiska klimatet skiftar i Kalifornien 20091002

Kalifornien och Texas - två exempel för nationen 20090712

Kalifornien - den oregerliga delstaten 20090628

Kaliforniens direktdemokratiska överskott 20090531

Inga kommentarer: