söndag 17 oktober 2010

Svensk soldat dödad i Afghanistan

Den 22-årige svenske soldaten Kenneth Wallin dödades i lördags i Afghanistan. Han kom till Afghanistan i maj i år och är den femte svenske soldat att dödas i landet.

DN skriver följande om bakgrunden till svenskens död:

Wallin och två kollegor befann sig strax före klockan 16 svensk tid i en pansarterrängbil 40 kilometer väster om Mazar-i-Sharif, ett område som svenska trupper ofta verkar i. De tre svenskarna ingick som en del i två plutoner med ett femtiotal svenska soldater som plötsligt utsattes för ett angrepp med finkalibrig eld.

Ett Stridsfordon 90 utsattes för upprepad beskjutning och pansarterrängbilen med de tre soldaterna skickades då fram för att ge stöd åt de beskjutna. Under framryckningen körde fordonet på en vägbomb. Kenneth Wallin, som fungerade som vagnchef och satt till höger om föraren, skadades då svårt.

En amerikansk sjukvårdshelikopter, som kom till platsen 49 minuter efter larmet, förde Wallin till det tyska fältsjukhuset i Marmal där läkare klockan 17.45 svensk tid dödförklarade honom.


De två andra skadades lindrigt. Wallins kropp fördes till den huvudsakligen svenska ISAF-basen Camp Northern Lights i norra Afghanistan, där en hedersvakt också finns vid kroppen.

Incidenten är givetvis ytterst beklaglig och kondoleanser tillönskas Kenneth Wallins anhöriga.

Några tankar om den svenska insatsen i Afghanistan:

Det tragiska dödsfallet kommer förmodligen att leda till fler diskussioner kring den svenska insatsen i Afghanistan. En diskussion jag anser hittills har haltat. Sverige försöker (och har synnerligen försökt) att å ena sidan vilja stödja det afghanska folket genom sin ISAF-närvaro utan att fördenskull kopplas samman med USA - trots att USA:s störtande av talibanerna ligger till grund för hela ISAF-insatsen. Somliga svenskar (kanske i synnerhet från det socialdemokratiska lägret) är positiva till Sveriges säkerhetsstykor men kritiska till USA:s aktiva krigföring mot talibanerna. En sådan hållning innebär dock en haltande syn på saken: det innebär att man förespråkar att svenska soldater vaktar diverse platser från talibanernas anfall, men inte förespråkar att USA och de länder som driver aktiv krigföring mot talibanerna besegrar det hot som gör att svenska- och andra ISAF-vakter behövs. En sådan inställning leder till ett evighetskrig, till en situation där man bestämmer sig för att skydda ett land från en fiende men utan att besegra den. En sådan situation skapar också grogrund för evigt pågående egna förluster eftersom hotet aldrig försvinner och således från tillfälle till tillfälle kommer att orsaka skada.

Sveriges inställning till USA:s insatser i Afghanistan får med nödvändighet inte någon militär eller politisk konsekvens för situationen i Afghanistan. Men det är en fråga av ideologisk vikt att diskutera. Om Sverige ska kriga i Afghanistan så måste vi veta vad vi krigar för, vilka mål vi har, hur vi önskar att saker och ting ska utvecklas och hur man bäst når fram till dessa mål. Inget land bör skicka några soldater i krig utan att ha besvarat sådana grundläggande frågor. Min syn är att Sverige har agerat utan att tydligt förankra dessa frågor hos det svenska folket. Desto fler svenskar som dör, desto viktigare blir dock dessa frågor att diskutera.

Min personliga syn är enkel: kriget i Afghanistan är rätt. USA:s befrielse av Afghanistan 2001 var rätt - och landet är idag på väg i rätt riktning. Men hotet från talibanerna kvarstår, och dessa måste besegras. Detta kan göras om USA och en allians av nationer bestämmer sig för att stå tillsammans för att gemensamt besegra talibanerna och skapa demokrati i Afghanistan. USA har haft många sådana allierade - Storbritannien har förstås varit den främsta partnern. En europeisk anti-amerikanism och inte minst en europeisk kritik av tidigare president Bush har dock gjort att länder som Sverige bara stått med ena foten på rätt sida. Sverige bör dock utifrån en tydligare ideologisk utgångspunkt ta ställning för kriget.

Vill man inte göra detta, så förringar det förstås inte de svenska soldaternas praktiska insatser. Men det gör den svenska operationen ohc de svenska uppoffringarna aningen mindre begripliga. Och det är inte helt lätt att alltid försvara insatser som är svåra att begripa. Därför behövs också en genomgripande folklig diskussion om de svenska insatserna - såväl i Afghanistan som på andra håll i världen.

Se även tidigare inlägg:

Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt om Obama 20100914

Inga kommentarer: