torsdag 2 december 2010

Bush och Bono om kampen mot AIDS

Igår (den 1 december) inföll AIDS-dagen 2010. Tidigare president George W. Bush och U2:s sångare Bono som båda tillsammans arbetat mycket aktivt mot HIV/AIDS, talar här i en intervju av Bret Baier från Fox News om kampen mot AIDS i Afrika och president Bushs PEPFAR-initiativ.

Bono inleder och beskriver bakgrunden och hur svår situationen verkligen var i början av 2000-talet - han förklarar vidare hur mycket USA gjort, och att han som icke-amerikan ser upp till den amerikanska "John Wayne"-andan, om att aldrig ge upp. Han har också mycket varma ord att säga om president Bush vars ledarskap i kampen mot AIDS han håller mycket högt.Här talar också Bush själv som beskriver hur arbetet mot AIDS började och vad det gör. Bush förklarar att kampen mot AIDS var både ett moraliskt ansvar - som härrörde ur hans tro på att åt dem som givits mycket, ska mycket krävas - samt ett säkerhetspolitiskt ansvar. Bush har också väldigt mycket gott att säga om Bono, som han förklarar skiljer sig från många andra artister han mött:Och här har Fox News också ett sammanfattning av de två intervjuerna med en bredare förklaring av PEPFAR:Se även tidigare inlägg:

Chris Matthews prisar Bushs AIDS-arbete 20101202

Inga kommentarer: