lördag 10 april 2010

Vinklad svensk media om Bush och GITMO

Är svensk media vinklad när det gäller rapportering om amerikansk politik?

SVD och DN, två svenska tidningar jag följer ganska regelbundet har i två identiska artiklar återgett följande artikel från London Times från i fredags. En artikel i vilken Lawrence Wilkerson, som arbetade som stabschef och rådgivare till Bushs första utrikesminister Colin Powell mellan 2001 och 2004, hävdar att president Bush, vice-president Cheney och försvarsminister Donald Rumsfeld visste att de flesta av fångarna på Guantánamo 2002 var oskyldiga, men de ansåg att det var "politiskt omöjligt att släppa dem" (Citerat från SVD).

Artiklarna i SVD och DN är båda helt identiska och texten lyder i helhet som följande:

Bush kände till fångars oskuld

USA:s förre president George W Bush visste att många av fångarna i militärfängelset Guantánamo var oskyldiga, men vägrade att släppa dem av politiska skäl, enligt en ledande militärrådgivare.

Anklagelserna förs fram av den pensionerade översten Lawrence Wilkerson i ett dokument, som AFP tagit del av. Wilkerson var tidigare stabschef och rådgivare till den förre utrikesministern Colin Powell.

Wilkerson hävdar att Bushs vicepresident Dick Cheney och försvarsminister Donald Rumsfeld visste att de flesta av fångarna på Guantánamo 2002 var oskyldiga, men de ansåg att det var "politiskt omöjligt att släppa dem".

Beskyllningarna har kommit fram i samband med en rättsprocess som en Guatánamofånge står bakom.

Wilkerson säger att han diskuterat frågan med Powell som lämnade sin post 2005.

"Jag förstod att det var hans åsikt, att det inte bara var vicepresident Cheney och försvarsminister Rumsfeld, utan också president Bush som var inblandade i Guantánamobesluten".

"Många av fångarna som var fängslade på Guantánamo hade gripits utan hänsyn till om de verkligen var fientligt stridande, eller i själva verket inte var fiender överhuvudtaget", skriver Wilkerson i uttalandet daterat 24 mars.

I slutet av augusti 2002 fann Wilkerson att av de första 742 fångarna som anlänt till Guantánamo hade majoriteten aldrig sett en amerikansk soldat innan processen mot dem inleddes.

Barn "så unga som 12 och 13 år och åldringar på 92 eller 93 år har skeppats till Guantánamo", säger Wilkerson. Sålda för 5.000 dollar styck.

Ofta fanns det absolut inga bevis alls mot dem.

Cheney och Rumsfeld ville inte släppa de oskyldiga eftersom de befarade att de "ofattbart förbryllande" interneringsoperationerna skulle avslöjas, enligt Wilkerson.

"Deras åsikt var att oskyldiga människor som tynade bort på Guantánamo i åratal rättfärdigades av det vidare kriget mot terror och gripandet av ett fåtal terrorister som var ansvariga för 11 september-attackerna och andra terrorhandlingar", uppger Wilkerson.


----------------------------------------------------

Om du nu läst texten ovan så undrar jag vilket intryck du fick av innehållet?

Själv fick jag intrycket att Bush vägrade släppa fångar på Guantanamo som han visste var oskyldiga, pg a politiska skäl. Av artikeln fick jag också intrycket att det verkar mycket troligt att så också varit fallet.

DN och SVD skriver visserligen att det rör sig om en anklagelse från Lawrence Wilkersons sida, men artiklarna förmedlar ingen kritik eller någon medföljande sidoinformation vilket gör att det som läsare är svårt att dra någon annan slutsats än den ovan beskrivna. Wilkerson beskrivs som en "ledande militärrådgivare." (Citerat från DN) och har uppenbart arbetat för Colin Powell. Det är därför svårt att som svensk läsare ifrågasätta när de svenska tidningarna citerar några av denne mans anklagelser. Jag citerar SVD, när de citerar Wilkerson:

"Många av fångarna som var fängslade på Guantánamo hade gripits utan hänsyn till om de verkligen var fientligt stridande, eller i själva verket inte var fiender överhuvudtaget", skriver Wilkerson i uttalandet daterat 24 mars.

I slutet av augusti 2002 fann Wilkerson att av de första 742 fångarna som anlänt till Guantánamo hade majoriteten aldrig sett en amerikansk soldat innan processen mot dem inleddes.

Barn "så unga som 12 och 13 år och åldringar på 92 eller 93 år har skeppats till Guantánamo", säger Wilkerson. Sålda för 5 000 dollar styck.

Ofta fanns det absolut inga bevis alls mot dem.

Cheney och Rumsfeld ville inte släppa de oskyldiga eftersom de befarade att de "ofattbart förbryllande" interneringsoperationerna skulle avslöjas, enligt Wilkerson.

"Deras åsikt var att oskyldiga människor som tynade bort på Guantánamo i åratal rättfärdigades av det vidare kriget mot terror och gripandet av ett fåtal terrorister som var ansvariga för 11 september-attackerna och andra terrorhandlingar", uppger Wilkerson."


Barn som sålts för pengar och spärrats in på Guantanamo i kombination med en president som rättfärdigade att de hölls oskyldigt inspärrade att tyna bort pg a "det vidare kriget mot terror".

Det är svårt att av denna text inte få en riktigt, riktigt dålig syn på president Bush (och hans närmaste administration). Och när du läste artiklarna ifråga fick du förmodligen just det. Något som indikerar det är några av kommentarerna till artiklarna ifråga. I kommentarerna på DN:s hemsida skriver en anonym person:

"Döm USA:s regering för krigsbrott och behandla dem som nazisterna behandlades efter andra världskriget."


En annan person med signaturen Mattias, skriver:

"varför blir man inte överraskad."


Och en person med signaturen Lisa skriver:

"Är det inte dags att sluta acceptera att de som styr USA ska få ta sig rättigheter till alla dessa meningslösa övergrepp mot människorna i världen. Vi borde inte låta det ske. Vi förtjänar bättre än så. Dags att vi återtar vår värld."


Av kommentarerna ifråga är det således rimligt att dra slutsatsen att de utifrån DN:s (och SVD:s, som dock inte tycks ha några kommentarer bifogade till sin artikel) rapportering drog just den slutsats som jag ovan gjorde, och fick en riktigt, riktigt dålig syn på president Bush.

Med det sagt, dags för min kommentar om saken.

----------------------------------------------------

Hur bra stämmer artiklarna i SVD och DN? (Och anklagelserna som ligger till grund för artiklarna ifråga?)

Det skulle kunna gå att avfärda, eller i alla fall skarpt ifrågasätta Lawrence Wilkersons trovärdighet dels pg a att han inte var president Bushs rådgivare. Han var rådgivare till Bushs utrikesminister Colin Powell (som i sin tur var rådgivare till Bush). Och dels pg a att Lawrence Wilkerson i flera år i många frågor varit en skarp Bushkritiker (något Wikipedia redogör för).

Det intressanta är dock inte integriteten hos personen som förmedlar kritiken (den är dock värd att noteras i sammanhanget) utan de argument han faktiskt för fram. Så låt oss därför ta en titt på dessa.

Höll Bushadministrationen oskyldiga inspärrade på Guantanamo, däribland "så unga som 12 och 13 år"?

Svaret på den frågan är ja. Kriget mot talibanerna i Afghanistan inleddes sent på hösten 2001. Guantanamolägret upprättades 2002. Fångar skickades dit från stridsfältet i Afghanistan. Ett problem var dock att - precis som artikeln antyder - en mängd fångar skickades dit som med stor säkerhet inte begått några terroristhandlingar. Många av dessa hade tillfångatagits av norra alliansen i Afghanistan, som sagt att de var talibaner och sedan överlämnat (sålt) dem till USA som därefter höll dem som stridande kombatanter. I en artikel i BBC från 2002 citeras en äldre man som suttit fången på Guantanamo:

Jan Mohammed said he was conscripted by the Taleban and then falsely accused by a northern warlord of being a senior Taleban official.


Norra alliansen var USA:s allierade styrkor i kampen mot talibanerna, men det tog inte jättelång tid för att förstå att dessa i alla avseenden inte riktigt agerade så som vi skulle ha gjort. Anklagade talibaner låstes in i containrar där de dog (Dasht-i-Leili-massakern), andra avrättades tämligen godtyckligt (utan vare sig utredning eller rättegång) och ytterligare andra stämplades som talibaner och överlämnades till USA, varav några av dem skickades vidare till Guantanamo. Bland dessa fanns också barn - somliga säkert helt oskyldiga - andra som fallit offer för talibanerna propaganda och deltagit på något talibanskt träningsläger (de var vilseledda ungdomar på fel plats vid helt fel tillfälle - inga ideologiska jihadister).

Det tog inte särskilt lång tid för USA att förstå att många av de personer som initialt stämplats som terrorister i själva verket var oskyldiga. Lawrence Wilkerson säger att Bush och dennes administration visste detta men höll dem inlåsta i alla fall.

Så var dock helt enkelt inte fallet. Frigivandet av Guantanamofångar började nämligen inte med Barack Obamas valseger 2008 - de började flera år tidigare. New York Times har här en artikel från januari 2004 om frisläppandet av Guantanamos tre yngsta fångar i åldern 13 till 15 år. Artikeln förklarar:

The United States military released its three youngest prisoners from the detention center at Guantánamo Bay in Cuba on Thursday, teenagers thought to be 13 to 15 years old.

The teenagers were returned to their home country, which the Pentagon did not identify. All three were captured in Afghanistan and taken to Guantánamo in February 2003, said Lt. Col. Pamela Hart, a military spokeswoman at Guantánamo.

Military officials said they had decided the teenagers no longer posed a threat to the United States and had no further value as interrogation subjects. They will not be tried by the United States government for any crimes, the military said.


Frigivandet av de tre pojkarna innebar att det vid den tidpunkten hade frigetts 87 fångar från militärlägret. 650 satt fortfarande kvar. Pojkarna ifråga satt inte ens inspärrade ett helt år (ett år är förstås ingen kort tid, men sammanhanget och omständigheterna måste tas i akt). De två äldre männen ifråga släpptes i oktober 2002, och satt alltså inte heller de inspärrade ens ett år. Efter frisläppandet klagade de över att de arresterats trots att de varit oskyldiga, men sa att de behandlats relativt väl. En av männen - Haji Faiz Mohammed sa enligt BBC:

"I told them I was innocent. I'm just an old man."

But he added: "We had enough food to eat. We could pray and wash with water five times a day."


Det är en avsevärd skillnad från det intryck som ges av artiklarna i SVD och DN. Jag citerar återigen DN:

Barn "så unga som 12 och 13 år och åldringar på 92 eller 93 år har skeppats till Guantánamo", säger Wilkerson. Sålda för 5.000 dollar styck.

Ofta fanns det absolut inga bevis alls mot dem.

Cheney och Rumsfeld ville inte släppa de oskyldiga eftersom de befarade att de "ofattbart förbryllande" interneringsoperationerna skulle avslöjas, enligt Wilkerson.

"Deras åsikt var att oskyldiga människor som tynade bort på Guantánamo i åratal rättfärdigades av det vidare kriget mot terror och gripandet av ett fåtal terrorister som var ansvariga för 11 september-attackerna och andra terrorhandlingar",


Bortsett från den utelämnade informationen om barnens och de äldre männens frisläppande (och de otaliga andra frisläppandena som redan hade ägt rum) så bör det också noteras att i januari 2004 så fanns i USA ingen stark kritik mot Guananamobasen (något de som faktiskt kritiserade den säkerligen skulle instämma i). Den stora frågan handlade inte om vad USA skulle göra för att inte spärra in oskyldiga - den stora frågan handlade om hur USA skulle göra för att skydda sig själva från al Qaida och från att en terroristattack likt den på 9/11 2001 aldrig inträffade igen. Att så var fallet bevisas tämligen väl av att president Bush nästan ett år senare vann ett återval på löftet om att föra en tydlig säkerhetspolitik.

Det till trots, så var man angelägna om att inte spärra in oskyldiga - varför man också släppte en stor del av sina fångar. Problem började dock uppstå när somliga av de frisläppta GITMO-fångarna under 2004 återvände till stridsfältet för att återigen strida mot USA. Kritik började under den tiden riktas mot att Bushadministrationen kanske släppte GITMO-fångar för lättvindigt?

Den 19 oktober 2004 fick vice-president Dick Cheney av en journalist följande fråga:

Mr. Vice President, in the last week or two, we've seen evidence of a released prisoner from Guantanamo showing up again in Pakistan. In light of that kind of situation, how are we ever going to deal with the situation of those folks who we've got incarcerated in Guantanamo?


Cheney förklarade att USA gjorde rätt som höll terrorister inspärrade, men att misstag gjorts när man släppt somliga:

"So I think we're handling it about right. And we do have to make some difficult judgments there. And obviously, in a couple of cases people were let go that probably should have been held."


Vad Cheney gör är således att han inför en journalist erkänner att hans administration kanske har släppt fångar för lättvindigt, inte motsatsen. I historiens ljus så släpptes fångar sällan "lättvindigt" (och det finns enskilda fall där inspärrning bör kritiseras, vilket jag också gjort), däremot hölls fångarna vare sig lättvindigt eller godtyckligt - något artiklarna i SVD och DN utifrån Wilkersons argument ger intryck av.

I april 2004 besökte Sveriges statsminister Göran Persson Vita Huset och höll där en presskonferens tillsammans med president Bush. En journalist ställde då frågan om vad som skulle hända med "Guantanamosvensken" Mehdi Ghezali. Bush svarade då:

"The Prime Minister - the first matter he brought up was the Swedish prisoner. He was very forthright, very frank and very concerned about the prisoner. I told him we want to work closely with our friends. We have done so with other countries and we will do so with Sweden. There is a delegation coming over so that we can fully understand the facts and the consequences. But the Prime Minister made it clear he expects this to be resolved. I made it clear to him we want to work with him.

I think that's an accurate statement."


Varpå Göran Persson bekräftade: "It is."

Mehdi Ghezali släpptes sedan i juli 2004, dvs bara några månader senare, och var en av de många fångar som Bushadministrationen släppte - och av dessa var Mehdi Ghezali knappast den minst misstänkta personen på fångbasen.

De problem man hade med basen i initialt skede efter att Afghanistankriget började, gjorde man således upp med och efter 2004 så var överlag de fångar som inte var misstänkta för något frisläppta (Fler fall fanns - och finns fortfarande - där det tål att fråga sig om personerna bör hållas inspärrade på Guantanamo eller ej) - men policyn att faktiskt frisläppa dem som inte var misstänkta för något och inte utgjorde något hot härrör från Bush-administrationen. När Obama insvors som president i januari 2009 fanns bara 220 fångar kvar. Majoriteten av alla dem som frisläpptes, släpptes alltså av president Bush. (Varför det nu är extremt besvärligt för Obama att stänga ner basen, eftersom fångarna som faktiskt sitter där är misstänkta terrorister som det inte går - och som Obama inte heller vill - släppa fria. Nedstängningen av GITMO handlar numera mer om en förflyttning av fångar - snarare än ett befriande av dem).

----------------------------------------------------

Slutsatser:

De ståndpunkter jag i detta inlägg har framfört innebär förstås inte att det inte finns saker värda att kritiseras med Guantanamo. Däremot står det tämligen tydligt att SVD och DN i sina artiklar förmedlar en väldigt vinklad och förenklad bild av saken. En bild så vinklad och förenklad att slutsatsen man som läsare drar blir en felaktig slutsats. Med rubriken "Bush kände till fångars oskuld" så ter det sig tydligt att tidningarna ifråga vill lyfta fram att Bush hade något fiffens för sig. Så enkla slutsatser går det dock inte att dra, så som jag i detta inlägg påvisat.

Denna negativa vinkling i framställningen av president Bushs politik kan jämföras med framställningen av president Obama. Häromdagen hade SVD en artikel som jag kommenterar i följande blogginlägg, om hur USA:s regering (uppenbart Obamas regering och Demokraterna som styr i hela Washington DC) beslutat att tillåta lönnmord på den amerikanske islamistpredikanten Anwar al-Awlaki i Jemen. Den som godkänt detta är president Obama (vilket amerikanska källor, inklusive de mest liberala sådana inte är sena att erkänna) - men SVD:s artikel får det nästan att framstå som om detta skulle vara ett republikanskt beslut. Och istället för att lyfta fram president Obamas roll (så som man i artiklarna ovan lyfte fram Bushs roll) så lyfter man istället upp en obskyr kongressperson från Kalifornien (som är ett kapitel helt för sig, vilket mitt blogginlägg redogör för). Det är svårt att dra någon annan slutsats än att detta görs för att tona ner den enligt svensk media klanderfria president Obamas roll i saken.

Svaret på den fråga jag inledde detta inlägg med att ställa - är svensk media vinklad när det gäller rapportering om amerikansk politik? - måste således bli ja. Det om något indikerar dessa två vitt skilda framställningar av president Bush respektive president Obama. Och därför gör svenskar med ett intresse för amerikansk politik gott i att fortsätta komplettera sina USA-kunskaper med att läsa bloggar - som te x denna - parallellt med svensk media och svenska tidningar.


----------------------------------------------------

(OBS: Det skulle förstås också kunna sägas en hel del som svensk rapportering om Guantanmo överlag. Det får dock bli föremål för ett annat inlägg, men här är ett exempel på hur vinklat SVT och svensk media rapporterade om förhörsmetoderna som brukats på basen.)

----------------------------------------------------

Källor: DN, SVD, Fox News, Times Online, Times Online, New York Times, BBC, WSWS, Wikipedia om Guantanamobasen

Se även tidigare inlägg:

SVD: USA tar sikte på Jemen-predikant 20100408

Obama överväger militärdomstolar för 9/11-terroristerna 20100305

50 GITMO-fångar får spärras in på obestämd tid
20100123

Condolezza Rice försvarar Guantanamo 20090501

Partiska svenska USA-journalister 20090909

Bagram-fängelset - Obamas eget GITMO? 20090603

Felaktig svensk rapportering om CIA:s förhörsdokument 20090530

Inga kommentarer: