torsdag 15 juli 2010

Pataki om moskébygget i NYC

Debatten kring moskébygget vid Ground Zero i New York City går het. Här har Chris Matthews på MSNBC en diskussion med en person som motsätter sig- och en person som förespråkar moskén:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här talar New Yorks tidigare republikanske guvernör George Pataki om moskébygget och problemen med imamen som leder projektet:
USA, precis som Europa, är blinda inför problemen med islam (inte bara problemen med vissa extremister inom religionen, utan med religionen i sig). Till skillnad från Europa (åtminstone i dagsläget) så har USA dock en stark folkförankrad anti-islamistisk rörelse. Folkförankrad inte minst pg a många kristnas - såväl katoliker som protestanter - motstånd mot islam och anti-islamistisk i form av en konservativ ideologisk rörelse som helt enkelt inte accepterar islams diverse premisser oavsett vilken skepnad dessa tar.

Inslaget ovan visar också med tydlighet på demokraternas/liberalernas blindhet gällande dessa frågor. En blindhet de har gemensamt med den europeiska vänstern, som på allvar tror att "islamofobin" är ett större problem för demokratin, mänskliga rättigheter och andra saker alla västerländska medborgare åtnjuter, än islam(ismen) i sig är (intressant vore dock att veta hur överlag liberala amerikanska judar ser på saken).

Se även tidigare inlägg:

Pat Condell om moskén vid Ground Zero 20100607

Radikal muslim vill bygga moské vid Ground Zero 20100521

Inga kommentarer: