söndag 5 december 2010

Jakten på Julian Assange fortsätter

Jakten på Wikileaks grundare Julian Assange fortsätter - från såväl svenskt som internationellt håll. MSNBC har här ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDen stora frågan är förstås hur USA och världen bör förhålla sig till organisationer som Wikileaks?

De senaste Wikileaksläckorna har - enligt min bedömning - inte gjort så där gigantiskt stor skada. Visserligen har tveklöst oskyldiga liv med stor sannolikhet utsatts för stor fara pg a de tidigare läckorna - men däremot har USA:s rykte inte nämnvärt dragits i smutsen. Med USA:s militärhemligheter avslöjade har läckorna snarare visat att USA inte längre driver några hemliga Phoenix-operationer etc - och att modern krigföring (åtminstone amerikansk sådan) har utvecklats och är betydligt mer fokuserad än krig tidigare varit. Att de allierade besegrade Hitler kan hela Europa glädjas åt - men bombningen av Dredsen var en bred 1900-talstaktik. Att USA besegrade japanerna kan hela Asien glädjas åt - men interneringen av tiotusentals japan-amerikaner på den amerikanska västkusten var en taktik tillhörande en tid som nu är förgången. Dagens USA gör inte sådant (städer bombas naturligtvis, och misstänkta terrorister arresteras - men Baghdad bombades inte som Dredsen, och det är avsevärt lättare att vara muslim i dagens USA än det var att vara japan i USA 1943) - allt detta bevisas av Wikileaks, som snarare stärkt än försvagat USA:s positioner.

Den senaste läckan har dock tveklöst undergrävt många länders förtroende för USA:s förmåga att bevara hemligheter - vilket i sin tur undergräver USA:s möjligheter att verka diplomatiskt. Det sistnämnda är något som omvärlden i flera år (åtminstone sedan George W. Bush gick in i Irak 2003) krävt att USA borde göra mer, inte mindre. Att med diplomati övertala motståndarsidorna var också ett av Barack Obamas stora kampanjlöften. Wikileaks senaste läcka har gjort detta avsevärt svårare. Och det är allvarligt (fast inte pg a att diplomati alltid är bästa lösningen - utan pg a att det är ett instrument USA nu kan komma att få problem med att bruka).

Därför måste nu på ett mer allvarligt sätt än tidigare diskuteras hur man bör förhålla sig till Wikileaks. Den stora skurken i dramat är förstås läckan i sig (möjligtvis Bradley Manning). Och i den skydliges fall har USA få andra val än att statuera ett hårt exempel på vad konsekvenserna blir om man avslöjar amerikanska statshemligheter genom ett långt fängelsestraff (somliga har höjt rösterna för dödsstraff, vilket inte är ett helt ovanligt straff i krigstid - men USA bör vara försiktiga och utdela straffet till viss del utifrån den skyldiges förståelse av vad han gjorde).

Gällande Wikileaks bör dess öde avgöras beroende på dess verksamhet. Om Wikileaks bara vill vara en slags hemsida där de som läcker information kan lägga ut dessa saker, så bör Wikileaks på samma sätt som te x en tidning vara skyddad av yttrandefriheten (och vanliga tidningar har som bekant varit kanaler för läckor i alla tider som tidningar och fri press existerat - internet är bara en uppdaterad variant av detta). Om Wikileaks däremot driver en egen ideologisk agenda och försöker använda informationen de förmedlar för att bygga en egen maktposition så måste dock vidare diskussioner föras om hur man i så fall ska förhålla sig till detta. Här förs på Fox News just en sådan diskussion:Se även tidigare inlägg:

David Frum om Wikileaks och Iran 20101129

Inga kommentarer: