söndag 19 december 2010

Senaten avskaffar DADT

Efter en enormt svår väg har Senaten idag lyckats med att avskaffa Don't Ask, Don't Tell - lagen från 1990-talet som förbjudit homosexuella från att få tjäna öppet i den amerikanska militären. Senaten röstade tidigare ner ett avskaffande av lagen när detta var en del av militärbudgeten - när förslaget om att avskaffa lagen dock denna gång presenterades separat, så röstade senaten med hela 65-31 röster för ett avskaffande. Vilket är en seger för president Obama, som lovade att avskaffa lagen. Men också en seger för den utgående demokratiska lame-duck-senaten, som visar att de inte förlorat kontroll över frågorna trots de massiva förlusterna i höstens mellanårsval.

Mest av allt är det dock en seger för alla homosexuella inom den amerikanska militären. MSNBC har här ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDet finns invändningar mot ett avskaffande av lagen som måste tas på allvar. Inte minst religiösa farhågor - och de dilemman diverse fältpräster kan komma att ställas inför. Likväl är lagen en seger för de homosexuella - men också en seger för USA. En av de saker som gör USA så intressant är nämligen att det finns så många grupper, alla med väldigt stort inflytande, som likväl skiljer sig så enormt i sina åsikter. Många i USA är emot gay-rättigheter av alla slag, och många är också för. Det finns två sidor i debatten - vilket nästan aldrig kan sägas om saken här i Sverige. Trots de många olika grupperingarna så vinner dock även minoritetsgrupper rätt till rättigheter, utan att fördenskull först ha slätstrukit samhället så att alla ska tycka likadant, vilket är vägen svenska aktivister arbetar för att uppnå rättigheter. Det är mycket intressant och visar på vitaliteten i den amerikanska demokratin.

Här har Fox News också ett inslag om saken:Källa: RealClearPolitics

Se även tidigare inlägg:

Avskaffande av DADT röstas återigen ner av Senaten 20101210

Inga kommentarer: