söndag 19 december 2010

Ken Cuccinelli om ObamaCare

Virginias federale distriktsdomare Henry E. Hudson dömde för några dagar sedan att Obamas sjukvårdsreform stred mot konstitutionen pg a att den tvingare meborgare måste skaffa sig sjukförsäkring - ett tvång konstitutionen inte ger regeringen rätt att ålägga medborgarna.

Virginias justitieminister Ken Cuccinelli som drev stämningen mot ObamaCare, talar här inför the Heritage Foundation om de konstitutionella problemen med ObamaCare - en lag republikanerna ämnar försöka återkalla.Källa: Town Hall

Se även tidigare inlägg:

Juridiskt bakslag för ObamaCare 20101216

Inga kommentarer: