måndag 24 augusti 2009

Israel och Sverige i det kalla mediakriget

Israels konflikt med Sverige tycks trappas upp snarare än avta - och nu höjs den retoriska tonen ett snäpp till. SVD skriver i följande artikel hur Israels tidigare ambassadör Zvi Mazel, i Jerusalem Post förklarar att den svenska pressen gått i spetsen för en trend bland europeiska regeringar att attackera Israel och förvanska nyheter från mellanöstern.

Han fortsätter att förklara att "den svenska regeringen försöker gömma sig bakom slöjan av pressfrihet".

Han säger vidare:

"Omkring 80 procent av tidningarna där, speciellt de fyra nationella tidningarna i Stockholm och hundratals tidningar på landsorten, vilka sätter agendan i Sverige, är på något sätt förknippade med den socialdemokratiska rörelsen och fackföreningarna, vilka båda är anti-Israel. Det finns ett slags diktatur av socialdemokrater i pressen i Sverige."

Zvi Mazel manar också till att Israel inte längre kan acceptera smutskastningen från Västeuropa:

"Israel kan inte fortsätta ignorera de våldsamma angrepp som kommer från Europa, särskilt Västeuropa och EU-länderna. Denna demonisering av Israel är ett verkligt hot som vi måste ta på allvar. Det är dags att genomlysa det och komma med en strategi för att bekämpa det."

I en annan SVD-artikel förklaras att israelerna överlag också sluter upp bakom regeringens hårda ord mot Sverige. Detta därför att de flesta israeler har barn, släktingar etc som deltar i landets försvarsstyrka (Israeli Defense Force).

- Inte heller de israeler som inte stödjer regeringen kan tåla sådant. Allas barn har gjort värnplikt, säger Amir Oren, ledarskribent på tidningen Haaretz.

Den svenska regeringens försvar om att det tillhör den svenska yttrandefriheten att få skriva vad man vill, och att den svenska regeringen inte har som policy att kommentera vad som skrivs, avfärdas. Gil Hoffman, ledarskribent och politisk chefsanalytiker på Jerusalem Post säger att den israeliska uppfattningen är att Sverige talar med kluven tunga, och sedan 2005 arbetat hårt för att hindra svensk press från att publicera Mohammedkarikatyrerna.

Vad kan man då säga om dessa saker?

Jag anser att det finns gott om fog för Israels kritik av svensk media. Den här bloggen baseras te x på att amerikansk politik (och i synnerhet Republikansk sådan) skildras väldigt enkelspårigt och väldigt oförstående i svensk media. Samma sak går att säga om Israel.

Det går också att hålla med om att den svenska regeringen talar med kluven tunga när de vill hålla så starkt på att inte regeringen ska blanda sig i den fria pressen i just det här fallet, när reaktionen på Mohammedkarikatyrerna inte alls var lika principfast i saken, och där svenska myndigheter mycket riktigt informellt dikterade att de inte önskade se Mohammedkarikatyrerna publicerade - eftersom detta kunde innebära ett hot mot rikets säkerhet.

I Sverige finns det dock också många pro-israeliska rörelser, och många olika sammanslutningar och mindre tidningar och tidsskrifter som försöker "balansera den svenska israelbilden". Den saken görs dock inte lättare genom den israeliska regeringens nuvarande agerande.

Hur bör Sverige i den nuvarande situationen då agera?

Jag har tre alternativa eller eventuellt parallella förslag:

1. Ett första förslag vore att den svenska regeringen bad en svensk delegation av Israelvänner som har den israeliska regeringens förtroende, att åka till Israel och förklara lite för dessa om hur det svenska statsskicket fungerar, och att Sverige inte är något antisemitiskt land - att det bor många judar i Sverige och att Sverige också har många varma Israelvänner (vilket delegationen bör exemplifiera). En deltagare i en sådan delegation borde vara Livets Ords grundare Ulf Ekman - som av Israel betraktas som en nära och pålitlig vän, och som också är personlig vän med Benajmin Netanyahu (som enligt min vetskap senaste besökte Sverige när han besökte just Livets Ord år 2000).

En sådan delegation skulle vara utskickad på uppdrag av den svenska regeringen med hänvisning till den rådande diplomatiska krisen. Det skulle kunna lindra de israeliska känslorna - och samtidigt göra att den svenska regeringen kan lugna situationen utan att fördenskull betraktas ha gjort en felaktig eftergift eller låtit sig dikteras av en utländsk makt.

2. Det andra alternativet vore att sätta den nye USA-ambassadören i jobb. Och be honom förklara för sin regering vilken situation som nu råder i förhållandet mellan Sverige och Israel. USA skulle vara en perfekt medlingspartner. USA skulle kunna förklara för Israel att de anser att den historiska antisemitismen bör göra att man bör vara väldigt försiktig med att sprida rykten som snuddar på antisemitism - men att Sverige är ett demokratiskt land med yttrandefrihet, och att den svenska regeringens position måste respekteras. Israel må skräna och skrika högt mot Sverige och Europa - men jag har väldigt svårt att tro att de skulle göra samma sak mot USA.

3. Ett tredje alternativ - om än det minst önskvärda - är att den svenska regeringen faktiskt ändrar sig, och väljer att ta avstånd från Aftonbladets artikel. Dock bör detta inte göras med motivering av att de ger efter för pressen från den israeliska regeringen. Däremot skulle man kunna hänvisa till att man i tidigare diplomatiska kriser (som t ex i samband med Mohammedkarikatyrerna) gjort samma sak. Att agera så vore faktiskt ett konsekvent handlande. Även om ett misstag (dvs att kritisera Mohammedkarikatyrerna) knappast ska tvinga en att därefter alltid agera likadant. Men faktum kvarstår att Sverige har en tradition att söka diplomatiska lösningar framför konfrontationer - även om det är den andra parten som står för konfrontationen.

Dessa tre punkter utgör tänkbara förslag. Vilken eller om ens någon av dessa punkter som är realistisk att förverkliga besitter jag dock inga kunskaper om att bedöma. Det är dock tre hypotetiskt fungerande förslag som jag anser skulle ha relativt goda chanser att lindra effekterna av den nuvarande situationen. Om inte, ja i så fall: "Houston we have a problem".


Källor: SVD, SVD

Se även tidigare inlägg:

Konflikten mellan Sverige - Israel trappas upp 20090823

Svensk integritet bör värnas 20090821

Inga kommentarer: