torsdag 27 augusti 2009

Laura Ingraham diskuterar arvet efter Ted Kennedy

Den konservativa opinionsbildaren Laura Ingraham diskuterar här tillsammans med Bill O Reilly på Fox News vilket arv Ted Kennedy egentligen lämnade efter sig. Ted Kennedy förtjänar tveklöst att hedras för sin långa politiska tjänst i den amerikanska senaten. Men Ted Kennedy tillhörde också den 1960-talsliberalism som konservatismen gick emot och som i och med Ronald Reagans seger i princip drevs bort från den amerikanska regeringsmakten, men som även förmådde folket att bli mycket skeptisk till liberalismen, vilket de fortfarande är:Se även tidigare inlägg:

Sjukvårdsreformens öde efter Ted Kennedys bortgång
20090827

Inga kommentarer: