lördag 3 april 2010

Påvens påskbudskap

Den pedofilskandal som för närvarande skakar katolska kyrkan är tragisk - inte bara för offren och för kyrkan i sig, utan också för allmänheten, då händelser som dessa tveklöst undergräver tilltron till katolska kyrkan bland den breda allmänheten. I Sverige råder många missförstånd om katolska kyrkan - bland sekulära svenskar förknippas den främst med korståg, inkvisition, omodernt föråldrad moralism och möjligtvis konspiratoriska Dan Brown-böcker. Bland svenska protestanter råder nidbilden att katoliker dyrkar helgon och sätter tilltro till blinda ritualer. Påvedömet förknippas med nazister ("Hitlers påve"), och nu senast - med pedofilhärvor. Den kristna kyrkans fäder var dock inte protestanter, de var heller inte kristna i största allmänhet - de var mycket specifikt just katoliker.

Jag är inte katolik, men har stor respekt för den katolska kyrkans 2000- åriga historia, en historia fylld av brister - men också fylld av ytterst historiskt avgörande ögonblick. Ingen med ett djupt USA-intresse kan heller vara helt ointresserad av den katolska kyrkan. USA är den kristna protestantismens "pilgrimsland" och där har i princip alla såväl arter som avarter av det protestantiska trädet både utvecklats och exporterats - och protestantismens roll hos de amerikanska författningsfäderna går knappast att undgå i studier av amerikansk historia (det fanns dock en katolik där också). Trots USA:s långa, djupa protestantiska arv (som tagit sig uttryck hos såväl bibeltroende KKK-möten, till svarta gospelmöten) - och en historia präglad av lång och tydlig anti-katolicism, så har den katolska kyrkan gjort framsteg i USA som på få andra ställen och är idag det största religiösa samfundet i USA där de har förenat protestantisk patriotism med sin egen andliga lojalitet hos Vatikanen (och i många avseenden har USA:s protestanter också enat sig med katolska kyrkan i betoning av det gemensamma i deras tro). Den amerikanska katolska kyrkan har också relativt hyfsat lyckats anpassa sin tro och sina uttryckssätt till sin samtid (vilket dock är något protestanter tveklöst är avsevärt bättre på, men de har förstås inte en 2000 år gammal tradition att vaka över).

Här talar påve Benedict XVI under den pågående påsken om vikten av och innebörden Guds kärlek:Och här berättar en (förmodligen tidigare protestantisk) amerikansk tjej om sin väg till katolska kyrkan:Och här välkomnar president Bush påve Benedict XVI till Vita Huset 2008 - vilket är ett utmärkt exempel på den enhet som i många fall råder mellan protestanter och katoliker i USA:Och avslutningsvis i dessa påsktider, Mozarts Ave Verum Corpus:Se även tidigare inlägg:

Bush tilldelas katolsk pro-life utmärkelse 20100210

Inga kommentarer: