torsdag 2 december 2010

GOP avskaffar Pelosis kommitté om global uppvärmning

Republikanerna har avskaffat Nancy Pelosis kommitté om global uppvärmning som skapades 2007 - vars chanser att överleva en republikansk seger dock var små. John Boehners talesman förklarade:

"We have pledged to save taxpayers' money by reducing waste and duplication in Congress,” said Michael Steel, spokesman for incoming Speaker John Boehner (R-Ohio). “The Select Committee on Global Warming – which was created to provide a political forum to promote Washington Democrats' job-killing national energy tax – was a clear example, and it will not continue in the 112th Congress."


Detta skedde parallellt med att FN-höll en ny klimatkonferens i Cancun, Mexiko. Där National Journal förklarar USA lovade att långt innan årtiondets slut implementera en klimatlag:

U.S. negotiators came into the U.N. global warming summit with a weak hand but a bold move: a pledge that Congress and the president will enact climate change legislation well before the decade is through.


USA har dock gett snarlika löften många gånger tidigare, vilket inte givit några resultat - och inget indikerar att USA nu kommer att han några möjligheter att agera i frågan de närmsta åren. National Journal skriver vidare:

It’s a promise that the rest of the world has seen the United States make—and break—time and again. At the 1997 Kyoto summit, then-Vice President Al Gore made the same pledge—even as the Senate passed a resolution refusing to ratify the Kyoto treaty. At last year’s summit in Copenhagen, Denmark, President Obama declared that the United States would lead the way in forging a treaty to replace Kyoto, starting with action at home. But even with a Democratic Congress, the climate bill went down in flames. And now, with a new Republican House, action on climate—and, very likely, on major clean energy initiatives—seems doomed for at least two years.


2009 innan klimatkonferensen i Köpenhamn rådde en tämligen stor hype kring klimatförändringarna. Debatten kring dessa förändringar har inte belysts tillräckligt, inte heller har världen tillräckligt bra analyserat vilken väg världen bör gå för att tackla globala problem som klimatförändringar. Det europeiska perspektivet utgår från en övertro på global centralstyrning - en syn felaktig både för att den inte är realistisk eftersom alla nationer agerar utifrån ett nationellt egenintresse som inte går att komma ifrån, men än mer för att tanken om global centralstyrning är ideologiskt farlig. Det är också en synnerligen oamerikansk tanke och USA gör rätt i att inte ansluta sig till en sådan sak.

Källor: Politico, National Journal

Se även tidigare inlägg:


Senator InHofe om hur konservativa kan stoppa Cap and Trade 20101008

Lindsey Graham drar bort sitt stöd för klimatlag 20100426

Allt fler amerikaner tror att det globala uppvärmningshotet är överdrivet
20100311

Senator Inhofe vill förhöra Al Gore om Climategate 20100224

1 kommentar:

Anonym sa...

Il semble que vous soyez un expert dans ce domaine, vos remarques sont tres interessantes, merci.

- Daniel