lördag 23 juli 2011

Minst 80 döda på Utøya - högerextremist gripen

Minst 80 personer uppges idag ha mördats på Utøya. Det är således en massaker av enorma proportioner.

Jag antydde igår en trolig koppling mellan terrordåden i Norge och Islam. I mitt första inlägg om dådet skrev jag att -

"...mesta tycks alltså antyda att även Norge nu på nära håll har drabbats av militant islam."


Mitt andra inlägg om saken bar rubriken "Islamister tar på sig Oslo-dådet".

I båda fallen ansåg till en början också många experter att ett islamistiskt terrordåd var det troliga. Och till en början tog terrorgruppen Ansar al-Jihad al-Alami på sig ansvar för dådet - vilket de sedan drog tillbaka.

Det mesta tyder dock nu på att gärningsmannen vid massakern på Utøya är den 32-årige högerextremisten Anders Behring Breivik, som greps på ön - denne tros också vara inblandad i bombdådet i Oslo, och ska enligt norsk polis ha setts i området.

DN skriver om mannen:

Mannen gjorde sin värnplikt i det norska försvaret och varit medlem i en skytteklubb i Oslo. Han hade flera vapen registrerade i sitt namn, bland annat automatvapen. Han ska också ha utmärkt sig som en flitig debattör på flera islamkritiska sajter, bland dem Document.no, där han i flera inlägg har givit uttryck för nationalistiska hållningar och framstått som kritisk till ett mångkulturellt samhälle.

Enligt VG Nett skapade 32-åringen för sex dagar sedan ett konto på Twitter, och där har han lagt ut ett citat av den brittiske filosofen och socialliberalen John Stuart Mill.

"One person with a belief is eqal to the force of 100.000 who have only interests" (En person som tror är lika stark som 100.000 som bara har intressen"), löd citatet.

Sedan några år tillbaka hade mannen också en profil på Facebook där han postade en rad högerextrema och kontroversiella åsikter. Sidan raderades sedan och ersattes av en ny där 32-åringen för några dagar sedan lade ut nya bilder av sig själv.

Mannen har ingen känd anknytning till aktiva eller tidigare aktiva grupper på yttersta högerkanten, men han är frimurare och medlem av Johannes-logen St. Olaus T D Tre Söiler.


Och SVD skriver:

Den 32-årige man som pekas ut som den gripne beskrivs som nationalist och islamfientlig.

Enligt VG är han aktiv på flera nätsidor skriver han att politik i dag inte handlar om kapitalism mot socialism utan att kampen står mellan nationalism och internationalism. Han har också kritiserat svenska tidningsartiklar för att de inte varit ”tillräckligt” kritiska mot islam.

På Facebook säger han att han är direktör för en egen firma.

Norska polisen misstänker att det rör sig om inrikesdåd riktat mot Norges politiska system, och polisen känner till vilken miljö han är hemmahörande i.


Det är väldigt viktigt att inte få saker som detta fel. Varför man också bör vara återhållsam till dess tydlig information finns att tillgå. Min första tanke var att det rörde sig om ett islamistiskt terrordåd och jag drog också en koppling till kontroverserna kring mulla Krekar. Jag har ofta på denna blogg kritiserat svensk media för skönmålande eller undvikande beskrivningar av islam och militant islamism. I detta avseende var det dock mina slutsatser som var de mest förhastade. Militant islam verkar inte ha någon koppling till dåden i Norge.

Det finns dock goda skäl att även fortsättningsvis hålla ögonen på militanta islamister. Dådet i Norge utfördes inte av dessa, men allt tyder på att det prisades av islamister - som likt många andra - drog slutsatsen att det rörde sig om ett islamistiskt terrordåd. Ansar al-Jihad al-Alamis tillbakadragna ansvar för dådet verkar mer ha berott på att de förstod att det inte var deras grupp som låg bakom, snarare än pg a att de förkastade våldet och mördandet ifråga. På olika islamistiska forum prisades också dådet (när dessa trodde att det var ett islamistiskt sådant) - Der Spiegel skriver här följande:

In islamistischen Internetforen wurden die Nachrichten über eine Explosion im norwegischen Regierungsviertel von Anhängern al-Qaidas als "frohe Nachricht" bejubelt. "Euch bleibt nicht mehr viel Zeit, eure Soldaten aus Afghanistan abzuziehen, oder ihr werdet Blut in den Straßen sehen", schrieb ein User.


Mina tyskakunskaper är dammiga så jag citerar här en engelsk översättning jag hittade på JihadWatch:

The news of an explosion in the Norwegian government quarter was cheered as "good news" by Al-Qaida followers on Islamic Internet forums. "You don't have much more time to pull your soldiers out of Afghanistan or you'll see blood in the streets", wrote one user.


Enligt artikeln i SVD menade gärningsmannen också att kampen står mellan nationalism och internationalism. Det finns många goda skäl till att förespråka nationalism och vara kritisk till det internationalistiska vurmandet som idag råder - något jag också lyft fram många gånger på denna blogg. Den främsta orsak till att vara skeptisk till detta är förstås att internationalism i de former som idag främst lyfts fram, leder till överstatlighet som i sin tur leder till inskränkt demokrati. Hoten mot självständiga nationers demokratier måste avvärjas - såväl när hoten kommer från överstatliga institutioner som när de kommer från nationella högerterrorister.

Här gör den (USA-inspirerade) konservatismen rätt gränsdragningar mot alla kanter. Vad denna syftar till är inte i första hand att ansluta sig till någon internationell ideologi, utan att värna den egna nationens frihet och demokrati. Något som tydligt beskrivs i den amerikanska presidenteden där trohet till det dokument som värnar den nationella demokratin lovas:

I.. do solemnly swear... that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic


För USA:s del innebär det att med alla medel bekämpa interna hot mot den amerikanska demokratin - som te x Timothy McVeigh högerextremistiska dåd vid Oklahoma City-bombningen 1995 - eller att med alla medel bekämpa externa hot, som efter 9/11-attacken 2001.

För Norges, och även för Sveriges del, innebär det som nu hänt att vi nu måste fokusera på flera former av hot - och att högerextremismen fortfarande är en farlig faktor i våra nordiska samhällen. Det innebär dock inte att den ena faktorn spelar ut den andra - vilket svensk media överlag med gott fog kan kritiseras för att de ibland verkar tro. Nazistiska koncentrationsläger rättfärdigar inte stalinistiska gulagläger. Sunniislamska självmordsdåd legitimerar inte shiamuslimska räder. Militant islam är fortfarande ett hot mot både den norska och svenska demokratin - och att något annat nu visat sig bringa storskalig död och förödelse - förringar inte det faktumet.

Se även tidigare inlägg:

President Obama ger Norge sina kondoleanser 20110722

1 kommentar:

P-O sa...

Hur kan de få att till att vara högerextremist? Han har ju länge varit sionistisk!! Finns det inga korrekturläsare längre?