fredag 29 juli 2011

Kvinnlig afghansk journalist om situationen i sitt land

CNN har här ett reportage om en modig kvinnlig journalist i Afghanistan - som pg a sitt yrke, men än mer pg a sitt kön lever i stor fara, men inte har för avsikt att ge upp och göra sin röst och andra kvinnors röster hörda i ett samhälle med mycket starkt kvinnoförtryck:Kvinnornas situation i Afghanistan är en av de riktigt stora orsaker till att väst inte kan lämna landet vind för våg. 1990-talets brutala talibanstyre där kvinnor piskades och stenades offentligt är idag över. Fortfarande dödas kvinnor brutalt i Afghanistan, men nu står åtminstone den afghanska regeringen inte på förövarnas sida. Det är sant att kvinnors situation är lika svår i andra länder - och i Pakistan där väst inte engagerat sig är kvinnor på många håll ännu mer utsatta. Men man kan inte avbryta eller ge upp det arbete man påbörjat. Om talibanerna återtar mark så kommer kvinnornas situation dramatiskt att försämras. Och skulle landet återfalla till den situation som rådde på 1990-talet så måste det ses som ett av västvärldens största misslyckanden under detta nya århundrade.

Se även tidigare inlägg:

David Petraeus sista dag i Afghanistan 20110719

---------------

Afghanska kvinnor protesterar mot sexuella trakasserier 20110714

"Masken" - TV-program för afghanska kvinnor 20110428

Laura Bush om utbildning och Afghanistans kvinnor 20110404

George W. och Laura Bushs konferens om Afghanistans kvinnor 20110401

Inga kommentarer: