tisdag 29 november 2011

Bill Clinton lovordar Newt Gingrich

Bill Clinton och republikanernas nuvarande frontrunner Newt Gingrich var båda under 1990-talet USA:s två största politiska profiler. Bill Clinton var president och Newt Gingrich ordförande för Representanthuset. De två stod då i skarp motsättning till varandra - men utvecklade med tiden en ömsesidig respekt för varandra, och på sistone har Gingrich börjat tala om hur han balanserade budgeten tillsammans med Bill Clinton.

Här intervjuas president Clinton av Newsmax där denne lovordar Newt Gingrich. Redan i september förklarade Clinton att Gingrich skulle göra comeback i det republikanska primärvalet - det har nu skett, och Clinton säger om saken att det skett pg a Gingrich duktiga framföranden på debatter, och att Gingrich faktiskt tänker på dessa ämnen hela tiden:

“He’s articulate and he tries to think of a conservative version of an idea that will solve a legitimate problem,”


Han fortsatte sedan med att förklara att han sett den utrikespolitiska GOP-debatten och ansåg att Gingrich syn på invandring var imponerande, och att Gingrich tänkte innovativt kring Social Security.

"I think he’s doing well just because he’s thinking, and people are hungry for ideas that make some sense”


Jimmy Carters endorsement av någon moderat republikan skulle förmodligen ha skadat denne mer än gjort nytta. Ingen kan dock anklaga Newt Gingrich för att ha varit "mjuk" mot Bill Clinton - och Clintons lovord (inget endorsement) ger snarare legitimitet till Gingrich - och till Clinton själv, som nu fick förklara att han faktiskt hade en kunnig och smart kille som sin främsta antagonist när han själv var president.

Källa: Newsmax

Se även tidigare inlägg:

Newt Gingrich om sin syn på illegal invandring och andra frågor 20111129

Inga kommentarer: