fredag 18 november 2011

Herman Cain - förste kandidat att få Secret Service-beskydd

Herman Cain är den förste republikanske kandidat att inför 2012 få beskydd av Secret Service. Mitt Romney har redan en privat anställd vakt och Rick Perry i egenskap av guvernör har också han sedan tidigare egna livvakter.

Secret Service, som enligt lag är förpliktade att ge partiernas toppkandidater beskydd 120 dagar innan ett presidentval, kommer emellertid snart att ge vakteskort till Herman Cain.

I 2008 års valcykel fick Barack Obama beskydd av Secret Service i maj 2007 - Hillary Clinton, i egenskap av fd First Lady, hade sedan tidigare beskydd.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Ett endorsement av Gingrich eller Cain - fördelar och nackdelar 20111116

Inga kommentarer: