tisdag 22 november 2011

USA ändrar fokus från radikal islam till Kina

USA har de senaste tio åren fokuserat på hotet från radikal islam. 2001 attackerade Bin Ladin USA - tio år senare, 2011, sköts han ihjäl av amerikanska kommandosoldater. Nu har Obama-administrationen skiftat fokus på det mer långsiktiga hotet från Kina - något Obamas stilla-havs-resa tydligt visade.

The Economist har här en artikel om hur USA nu börjar prioritera och ta maktutmaningen från Kina på större allvar, och skriver:

As if to mark the end of a decade in which a rising China was superseded by radical Islam as America’s biggest potential security threat, Mr Obama is now recalibrating his foreign-policy machinery and focusing on the Asia-Pacific region.


Kina har under en längre tid försökt charma sina grannar till sig, genom att bygga vägar, sjukhus et c. Under senare år har grannländerna emellertid blivit allt mer skrämda av den växande kinesiska militärmakten, och konflikter över det sydkinesiska havet - har fått dem att snabbt ty sig till det amerikanska paraplybeskyddet.

Obama-administrationen har också tydligt påvisat att man tar det växande hotet från Kina på allvar. I samband med Obamas pålysning om en amerikansk marinbas i Australien, så riktades från kinesiskt håll ett varningens ord mot Australien. Och det kinesiska kommunistpartiets tidning Global Times skrev:

“if Australia uses its military bases to help the U.S. harm Chinese interests, then Australia itself will be caught in the crossfire.”


Något nytt kallt krig är det dock inte frågan om - och USA och Kina har också många mycket goda förbindelser. Jin Canrong från Renmin University i Beijing beskriver kinesernas syn på den nya amerikanska Kina-politiken som följande:

“Many of us believe that what America is doing is somewhere between engagement and hedging, but not containment,”


En tuff retorik mot den andre finns också på respektive sida - såväl från kinesiskt som amerikanskt håll, och ledarna Wen Jiabao och Barack Obama försöker balansera detta med den ömsesidiga relationen - vilket inte är lätt med ett amerikanskt val på uppgång 2012 och ett kinesiskt ledarskifte vid ungefär samma tidpunkt.

Exakt vad de öppet ökade spänningarna Kina och USA emellan kommer att leda fram till kommer framtiden att utvisa. Klart är dock att USA nu på allvar börjat skifta fokus. Under 20-00-talet var USA:s primära fokus riktat mot hotet från radikal islam. Hotet från ett växande Kina ignorerades inte, men prioriterades i andrahand. Nu har dessa prioriteringar omvänts: USA under president Obamas ledning har nu prioriterat Kina som främsta hot, och hotet från radikal islam i andrahand. En utveckling som i högre utsträckning reflekterar tidens utveckling snarare än partipolitiska motsättningar. De radikala islamisternas globala möjligheter är starkt decimerade, medan Kina idag är avsevärt starkare än för tio år sedan.

Källa: The Economist

Se även tidigare inlägg:

Obama avrundar sin asiatiska stilla-havs-resa 20111120

Obama - videovecka 147 20111119

Aung San Suu Kyi stöder USA:s reformambitioner för Burma 20111118

USA:s nya marinbas i Australien irriterar Kina 20111117


Obamas tal inför Australiens parlament 20111117

Obama i Australien - pålyser amerikansk militärnärvaro 20111116

-------------------

Om den tilltagande maktkampen mellan Kina och USA:

Kinas första hangarfartyg 20110803

Kina satsar på att bli en rymdsupermakt 20110708

Är USA och Kina på väg mot ett kallt krig? 20110114

Amerikaner tror sig vara bräckta av Kina 20110114

USA tänker kontra Kinas upprustning 20110109

Kina utmanar USA:s ställning i Asien 20101016

Kina trappar upp provokationerna mot USA 20100211

USA:s relation med Kina allt kallare 20100131

Inga kommentarer: