måndag 21 november 2011

60% av GOP-väljarna i South Carolina är evangelikala

60% av de republikanska primärvalsväljarna i nyckelstaten South Carolina beräknas vara evangelikala kristna. Förra veckan höll delstaten sitt årliga baptistkonvent som drog 1500 delegater. Där tillfrågades ett antal pastorer vilka frågor de ansåg var viktigast: aborter? Gay-äktenskap? Israel? Spelande?

Så har förut ofta var fallet - såväl 2000 som 2008. Nu var svaret dock enklare än så: ekonomin. South Carolina har 11,1% arbetslöshet, vilket är den fjärde högsta i nationen.

"I think the economy is going to trump everything," said the Rev. Bob Deaton, field coordinator of the Baptist Fund in Columbia.


En annan pastor förklarade:

"Values issues will be important (to evangelical voters), but they will not be as dominant as in the past,"


Ifråga om vilken kandidat de föredrog hamnade också de tydligt evangelikala kandidaterna (Bachmann och Perry) långt ner - likaså den profilerat socialkonservative Rick Santorum. Högre upp kom istället Herman Cain, Newt Gingrich och Mitt Romney.

Och de flesta var beredda att förlåta Gingrich för hans tidigare "försyndelser" och tre äktenskap:

"None of us is perfect," sa en annan av pastorerna om Gingrich. "And we're not electing him to be pope, but president."


Riktigt samma argument tillämpades emellertid inte i utvärderingen av Mitt Romney, vars mormonism evangelikala (såväl som alla historiska kyrkor) betraktar som heterodoxi. McClatchy skriver:

If there is one wild card that could develop in the weeks leading up to South Carolina's primary - traditionally a brutal affair, complete with whisper campaigns - it's religion. Namely, Romney's Mormonism.

A recent NBC News poll found that 53 percent of those likely to vote in the primary do not consider Mormons to be Christians. And though Mormons call themselves Christians - and point out that the official name of their faith is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - the Southern Baptist Convention considers the LDS a false religion.

"Just saying you're Christian doesn't make it so," said the Rev. Tim Nugent, pastor of East Gaffney Baptist Church. "I also don't believe (Romney) is a conservative ... I wouldn't vote for him in the primary."


Men även de baptister som ansåg att Romneys tro var problematisk, uteslöt inte att kunna rösta på honom - vilket visar att ekonomin är primärfrågan. Hans erfarenhet från affärslivet och hans tydligt goda chanser att besegra president Obama var viktiga faktorer. Alla republikanska kandidater var dessutom redan tydligt i samma sakpolitiska fålla som de evangelikala, vilket gjorde att man kunde unna sig att välja kandidat nästan uteslutande på vad man tyckte om deras ekonomiska politik.

I en situation där en moderat kandidat ställdes mot en mer konservativ (som tex McCain var 2008 mot den mer konservative Huckabee) skulle emellertid mormonismen kunna bli skiljedelaren. Något kandidaterna redan räknat. Rick Perry har producerat en ad där James Dobson från Focus on the Family betygar hans kristna tro. Mitt Romneys Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga - har startat en nationell kampanj för att förbättra imagen av mormoner bland evangelikala (men inte i primärvalsstaterna för att inte anklagas för att aktivt engagera sig i Romneys kampanj).

James Guth, professor i statsvetenskap vid Furman University förklarade dock att en del av de evangelikala skulle exkludera Romney och Huntsman pg a dess religiösa bakgrund:

"A considerable minority of evangelicals will not vote for a Latter-Day Saint if there is an acceptable option," Guth said. "(Romney or Huntsman) would have to do much better among 'business Republicans' to win the primary."


Såväl Romney som Huntsman har dock själva avfärdat sådant prat. Men däremot talar faktum för sig själva. Medan de andra kandidaterna gör vad de kan för att så offentligt som möjligt skyla med sin tro, så gör Romney och Huntsman det inte - vilket inte beror på att de inte tar sin tro på allvar.

Likväl är situationen intressant. Evangelikala republikaner är betydligt öppnare för mormonism och mormonska republikaner än de någonsin varit. Och den historiskt protestantiska anti-katolicismen är idag i princip helt bortblåst - vilket reflekteras av partiets tre toppkandidater: en mormon (Romney), en katolik (Gingrich) och en klassisk baptist (Cain).

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Det senaste i debatten om Romneys mormonism 20111018

------

GOP-debatten i South Carolina 20111113

Inga kommentarer: