söndag 27 november 2011

Amerikansk katolicism, kapitalism och 2012

Ett av mina primära intressen är interaktionen mellan religion och politik i olika sammanhang. På många håll i mellan- och norra Europa, och inte minst i Sverige, är förstås islam ett i det avseendet ämne av särskilt intresse - då interaktionen mellan kristendom och politik är minimal, bortsett som traditionell, historisk och kulturell faktor.

I USA förhåller sig saken i stor utsträckning annorlunda, då USA förenar total modernitet med en stark religionsidentitet - något som kontinuerligt debatteras i amerikansk media. Ett av de mer intressanta fenomenen i religiös samtidshistoria, som idag - den 1:a advent är värt att uppmärksamma även på denna blogg, är den katolska kyrkans utveckling i USA.

Katoliker har onekligen varit USA:s mest framgångsrika minoritetsgrupp - landet har haft en katolsk demokratisk president och har för närvarande i Newt Gingrich en katolsk republikansk frontrunner. Båda fenomenen hade varit helt otänkbara för bara några årtionden sedan.

Den katolska kyrkan i USA har också lyckats förankra sin identitet på ett tydligt sätt med såväl amerikansk kultur som patriotism (och katolska tänkare utgjorde en viktig del under den konservativa rörelsens början), samtidigt som de harmoniskt kombinerat detta med troheten till Vatikanen. En bok som i dagarna uppmärksammats i de katolska delarna av USA är den katolske prästen Robert Barrons bok "Catholicism: A Journey to the Heart of the Faith". Barron har också gjort en TV-serie på 10 delar där han går igenom katolicismen. Här är en introduktion till serien:Här kommenterar fader Barron Michael Moores film "Capitalism: A Love Story" och förklarar hur katolska kyrkan ser på kapitalism - och hur the Social Gospel är en teologi som står upp mot bristerna i kapitalismen men samtidigt förespråkar de grundläggande koncepten marknadsekonomin innebär och att dess budskap inte kan användas för att förespråka socialism:Och här en lite längre introduktion Barrons serie:Se även tidigare inlägg:

Rabbin om katolska kyrkans och judarnas relation 20111103

Leah Darrow om reality-shower och katolicism 20111018

Matt Lauer besöker Vatikanen 20110602

Påve Johannes Paulus II:s saligförklaring 20110501

Påskavslutning: Fulton Sheen förklarar den klassiska mässan 20110425

60 Minutes: Ortodoxa munkar i Grekland 20110425

Fulton Sheen - Långfredagen 1965 20110422

60 Minutes om Vatikanens bibliotek 20110411

----------

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Inga kommentarer: