onsdag 23 november 2011

John Thune endorsar Mitt Romney

Mitt Romney har fått ett viktigt endorsement från senator John Thune från South Dakota. Thune trodde många själv skulle ställa upp i presidentvalet men så blev inte fallet - nu väljer han dock att endorsa Romney, något Fox News här rapporterar om där även Joe Trippi - tidigare kampanjrådgivare till bl a Howard Dean - ger sin syn på Romneys chanser.Thunes endorsement är ett av många viktiga sådana för Mitt Romneys del. De två endorsements av störst vikt för att vinna den konservativa och evangelikala bas Romney har sådana problem med är dock Sarah Palins och Mike Huckabees. Chansen att de endorsar Mitt Romney är dock väldigt liten och skulle Gingrich få deras stöd så skulle det väga avsevärt tyngre än de endorsements Romney hittills fått.

Se även tidigare inlägg:

Mitt Romney om sin kampanj i New Hampshire 20111122

----------

John Thune om Obamas tal 20110414

CPAC 2011 - del 21: John Thune 20110214

Inga kommentarer: