onsdag 16 november 2011

Intellektuell konservatism efterlyses

MSNBC:s Morning Joe har här ett mycket intressant samtal om vart den intellektuella konservatismen tagit vägen?

Den amerikanska konservatismen är i grunden en intellektuell rörelse. En rörelse som på teologiska-ideologiska-ekonomiska resonemang steg för steg förklarade varför 1900-talets progressiva och liberala rörelse hade fel: hur de sitt bemötande av industrialismen och urbaniseringens utmaningar visserligen gjorde vissa saker rätt, men fick många grundläggande saker fel.

Idag - och i det republikanska spelfältet - lyser dock den intellektuella konservatismen i princip helt med sin frånvaro. Något som här alltså diskuteras:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHär går Newsweek-artikeln som citeras att läsa.

Själv anser jag inte att Rick Perry är dum. Jag har läst nästan hela hans bok "Fed Up!" - en bok som är mycket mer ideologiskt intellektuell än han oftast ger sken av att vara. De som faktiskt lyssnar på hans tal (när han talar, inte debatterar) så framstår han också konservativt historiskt förankrad. Men däremot framstår han förstås inte som någon intellektuell tänkare och republikanerna har idag ett behov av en ny generation intellektuella konservativa av det slag som på intellektuella grunder bröt ner liberalismen och lade grunden till Reagans seger.

Med det sagt är det förstås likväl bättre med ideologiska dogmatiker som oreflekterat bygger sin politik på den grund Reagan lade, som de själva accepterat, än pseudo-intellektuella liberala akademiker som president Obama, som trots alla sina resonemang likväl lyckas dra fel slutsatser. För att citera Reagan:

"The trouble with our liberal friends is not that they're ignorant; it's just that they know so much that isn't so."


Se även tidigare inlägg:

Ett endorsement av Gingrich eller Cain - fördelar och nackdelar 20111116

Inga kommentarer: