tisdag 27 augusti 2013

John Kerrys allvarliga ord om Syrien

USA:s utrikesminister John Kerry förklarade igår på en presskonferens att det nu står tydligt att kemiska vapen använts i Syrien och att Assad-regimen måste svara för detta - vilket gör att någon form av militär operation nu ter sig alltmer troligt. Här är presskonferensen:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär kommenterar NBC:s Richard Engel också situationen och förklarar att syrierna vill se en amerikansk intervention, men inte en ockupation:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär kommenterar också Karl Rove saken på Fox News:Obama-administrationens nya inställning till Syrien är givetvis en utveckling i rätt riktning. Men återigen kvarstår faktum: det var Obama-administrationens handlingsförlamning som ledde fram till den här situationen - och om råd från republikaner som John McCain följts, så hade många människoliv besparats.

Källor: NBC,SVD

Se även tidigare inlägg:

Syrien och den arabiska våren kapsejsade pg a bristande nationalstater 20130826

1 kommentar:

Anonym sa...

Cui bono? Är ett berömt citat av den romerske advokaten och talaren Cicero. Det betyder "Vem tjänar på detta?"

Jag kan inte förstå, att den syriska regimen skulle ta till kemiska vapen, när de vet att detta är den ursäkt som USA, England och Frankrike (och Turkiet) har letat efter för att rättfärdiga ett ingripande. Frågan kvarstår alltså: Cui bono?

Att islamister är så brutala att de skickar kemvapen på civila tvivlar jag inte ett ögonblick på. De är beredda att göra vad som helst. Ändamålet helgar medlen för dem.

Detta kommer bli ytterligare ett steg framåt för islamismen, ett steg bakåt för FN och den internationella rätten, som alltmer verkar handla om "our way, or the highway".

Om diktatur och mänskliga rättigheter är fullgott skäl att störta stater borde Kina stå näst på tur.