torsdag 29 augusti 2013

Syrier nervösa över amerikanskt anfall

CNN har här ett inslag om Syrien och folks syn på en eventuell amerikansk intervention:Se även tidigare inlägg:

Ryssland skickar skepp till Syrien 20130829

Inga kommentarer: