lördag 24 augusti 2013

Robert Bales döms för mord på civila afghaner

Sgt. Robert Bales har dömts till livstids fängelse utan möjlighet till benådning, för sina mord på 16 civila i Afghanistan 2012. NBC rapporterar här om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyAfghaner är missnöjda med straffet, vilket från deras perspektiv är lätt att förstå. Ur ett amerikanskt perspektiv är dock en livstidsdom utan möjlighet till benådning ett väldigt hårt straff. Här rapporterar NBC dock om afghanernas frustration över domen:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyPersonligen anser jag att Robert Bales fick det straff han förtjänade. Ifråga om dödsstraff tillämpar USA det straffet alldeles för ofta, men däremot är man inte på samma löjligt låga nivå ifråga om rättsförståelse som Afghanistan. Afghanernas invändningar går på ett personligt plan att förstå - men någon hänsyn till Afghanistans lagar och syn på saken bör USA givetvis inte ta. Denna dom är därför också den - i likhet med domen mot Bradley Manning, och en rad andra domar amerikanska domstolar utfärdat ifråga om militärrelaterade brott - en väl avvägd dom.

Se även tidigare inlägg:

Åtal mot Robert Bales väntas i veckan 20120319

Stor misstro mellan president Karzai och USA 20120316

Amerikansk soldat dödar oprovocerat 16 civila afghaner 20120311

Inga kommentarer: