fredag 16 augusti 2013

NSA bröt sekretesslagen tusentals gånger

NSA har brutit tusentals sekretesslagar sedan övervakningsorganisationen gavs nya befogenheter av Kongressen 2008 - något Washington Post här skriver om.

Detta har uppdagats genom dokument från en intern NSA-utredning som Washington Post förklarar att Edward Snowden tidigare i sommar delgav dem. Alla överträdelser har inte varit avsiktliga och ibland orsakats av misstag, en av tio felaktigheter beror på att någon analytiker skrivit eller stavat fel, men somliga har varit av mer seriös natur där order kommit ända från Vita Huset. NSA förklarar i en kommentar till Washington Post att man försöker upptäcka brister i sina system så snart som möjligt och då åtgärda dessa.

En av de mer allvarliga fallen var när stora volymer internationell trafik passerade en amerikansk fiberoptikkabel och lagrades temporärt för analys. NSA:s chef Keith Alexander sa som bekant förra året: “we don’t hold data on U.S. citizens.” - de nya uppgifterna visar dock att det inte fungerat så enkelt, och att NSA tydligt samlade in folks metadata - och att just metadatan också ingick i NSA:s definition av ordet "data", vilket innebar att Alexander även enligt sina egna kriterier för "data" lämnade felaktig uppgift.

Washington Post skriver också att ett NSA-analysteam i Hawaii i systemet DISHFIRE sökte efter det svenska företaget Ericsson, men går inte in mer utförligt på den uppgiften (dock intressant inför Obamas uppkommande Sverige-besök). Här rapporterar Fox News om de senaste uppgifterna, där Carol Leonning från Washington Post intervjuas:Vad detta visar är att Edward Snowden i första hand är en visselblåsare, inte en spion eller en landsförrädare. Det hade varit en annan sak om skapandet av NSA:s övervakningsprogram skett i en öppen demokratisk process - men så har ju inte varit fallet. Och utan Snowden skulle kännedomen om dessa saker i princip vara obefintlig för den breda allmänheten.

Källor: Washington Post, Fox News, SVD, DN

Se även tidigare inlägg:

FtN: Obamas presskonferens om NSA, relationen med Ryssland etc 20130812

Inga kommentarer: