måndag 19 augusti 2013

Konservatismens innebörd sammanfattad

Joe Scarborough från NBC:s Morning Joe, som också gästskriver regelbundet för Politico, har här ett citat som på ett bra sätt sammanfattar konservatismens innebörd. Citatet kommer från William F. Buckley, som lade grunden till den moderna konservativa rörelsen med sin bok "God and Man at Yale" (1951) - en bok jag för närvarande läser. Citatet kommer dock från en annan bok, och lyder som följande:

"I will not cede more power to the state. I will not willingly cede more power to anyone, not to the state, not to General Motors, not to the CIO. I will hoard my power like a miser, resisting every effort to drain it away from me. I will then use my power, as I see fit. I mean to live my life an obedient man, but obedient to God, subservient to the wisdom of my ancestors; never to the authority of political truths arived at yesterday at the voting booth. That is a program of sorts, is it not? It is certainly program enough to keep conservatives busy, and Liberals at bay. And the nation free."


Vad Europa behöver är en kontinental konservativ rörelse inspirerad av USA:s konservativa frihetsideal, som värnar frihet och säkerhet på såväl individuell som nationell nivå.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Podd 23: Europas behov av en EU-kritisk konservatism 20130709

Inga kommentarer: